Zephyrin Luyila


Adres

Mbanza-Ngungu - Congo
Adres: Père LUYILA Zephyrin, MBANZA-NGUNGU, Ninoofsesteenweg 548, 1070 Brussel

Leven en werk

Zéphyrin Luyila is een Afrikaans Redemptorist. Daar de Belgische
Redemptoristen in Mbanza-Ngungu allen terug naar België gekeerd zijn, is hij
nu verantwoordelijk voor de missiepost. Hij tracht het werk dat de
Belglische missionarissen, waaronder Pater Jan Notenboom en Pater Gaston
Ribbens daar begonnen waren, verder te zetten. Door oorlog en devaluatie
zijn de levensomstandigheden van de mensen nog schrijnender geworden en is
het werk nog moeilijker.
Als priester van Paroisse Du Sacré-Coeur zet hij zich naast zijn pastorale
taken nog in voor:
- Gehandicapte kinderen en jongeren: Hiervoor gaat hij verder met de bouw
van een orthopedisch atelier. Hier worden prothesen, krukken, en aangepaste
sandalen gemaakt voor en door jonge gehandicapten.
- Een voedingscentrum voor jonge kinderen: Ondervoede kinderen krijgen hier
gedurende een periode gepaste voeding en worden opgevolgd. Ondertussen
worden de ouders wat meer opgeleid in verband met de voeding die de kinderen
nodig hebben.
- Verlaten mensen van de derde leeftijd.
- De gevangenen: Meestal gaat het om jonge gelegenheidsdiefjes die in de
gevangenissen omkomen van honger, TBC, oedeem, ...
- Het onderhoud van de kerk en de lagere school

Zéphyrin Luyila is in 2002 benoemd tot econoom vice-provinciaal in Kinshasa
en heeft het project overgelaten aan de nieuwe priester van Paroisse Du
Sacré-Coeur in Mbanza-Ngungu, namelijk Auguste Moanda.

Brieven

Kinshasa - 25 juli 2002

Ik zou u willen bedanken voor uw laatste brief waarin u me feliciteert met mijn nieuwe opdracht. Veel dank hiervoor omdat dit me moed geeft.
Maar ik kan je zeggen dat dit geen nieuwe opdracht is, omdat ik toen ik in MbanzaNgungu was, ik tegelijkertijd pastoor van de parochie was en econoom van de provincie. Nu hebben de meerderen me slechts met één opdracht willen belasten, geen twee! Om hiervoor voldoende beschikbaar te zijn. Ik moest ook weg uit de parochie om te vermijden dat de Christenen teveel tijd van mij zouden nemen. Dat is waarom ik verplaatst ben van Mbanza-Ngungu naar Kinshasa de hoofdstad op 150 km. Aangezien de weg redelijk goed is duurt dit 2 uur met de auto.
Wij hebben geen autosnelweg zoals in België of Frankrijk. Dit is nog een land in ontwikkeling, want ook in Kinshasa zijn er plaatsen waar een auto niet doorkan. Er is een Jeep 4 X 4 nodig... Ik kende Kinshasa al, omdat als men in Mbanza-Ngungu is, alle grote cursussen hier doorgaan. Alle administratie en banken zijn in Kinshasa, ook om een auto goed te laten herstellen maakten we deze reis.
Dit wil zeggen dat ik me niet te vreemd voel in Kinshasa. Ik heb er schoolvrienden met wie ik gestudeerd heb, en familieleden die hier al wonen. Het grote probleem is de koopkracht van de mensen die zeer laag is. Het officieel gemiddelde salaris van een ambtenaar is 30,5 Euro per maand.
Als op een dag een werk met sociale groepen me interesseert, zal ik het u op ‘De Brug’ laten weten. Ik zal mijn correspondentie met u onderhouden. Denk niet dat ik dit afgesneden heb, omdat ik het werk aan Pater Moanda Auguste heb gelaten.
En wat dit betreft, we rekenen erop het werk aan de school van Nkela uit te voeren deze maand augustus 2002. Het geld is ons gesignaleerd maar de bank (procure) heeft wat vertraging met overschrijvingen van Brussel naar Kinshasa. Je zal het vervolg krijgen met foto’s.
Veel dank.
Dit zijn mijn nieuwtjes van Kinshasa.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 5 juni 2002

Ik verontschuldig mij voor deze handgeschreven brief, maar in onze buurt is al drie weken geen elektriciteit meer. En daar een confrater met verlof gaat naar België, wil ik u toch een brief schrijven met wat nieuwigheden.
Ik heb het laatste nummer van ‘De brug’ toegekregen en trachtende het te lezen heb ik begrepen dat het project van de school NKELA weerhouden is. Dank voor het medeleven met onze kinderen van het binnenland. Zelfs al is het weinig, het helpt voor golfplaten voor één of twee klassen. Veel dank. Ik zend u volgende maal een foto van de vervallen school.
Nu heb ik al het goede en slechte in mijn valies gepakt, want ik ben geen priester meer van Mbanza-Ngungu sinds 1 mei 2002. De congregatie beeft mij benoemd tot econoom-vice-provinciaal met verblijf in Kinshasa. Maar mijn opvolger is ook zeer goed. Het is één van mijn medestudenten en hij is ook van Mbanza-Ngungu. Zodus het project kan voor jullie zonder problemen verder gezet worden. Wij houden contact met jullie en met hem ook om het nieuws te vernemen van onze arme omgeving van Mbanza-Ngungu. Ik besluit mijn brief met groeten voor de hele familie en de vrienden van de Brug.

De naam van mijn opvolger is Père Auguste Moanda.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 29 januari 2002

Dank voor uw brief van 26 december 2001, die me hier is toegekomen op 23 januari 2002. Bijna een maand, dat is niets.
Na de grote jaarlijkse feesten (Kerstmis en Nieuwjaar) komen we nog eens in contact door deze brief.
Zoals ik vorige keer heb geschreven, functioneert het centrum voor de ondervoeden heel goed, het aantal kinderen stijgt, en er zijn er die komen in een hele erge graad van vermagering. Zelfs kinderen jonger dan 3 jaar! Maar met Mevr. Emilie, die er werkt, trachten we ze weer op te knappen. Velen keren goed genezen terug naar huis. Het belangrijke is dat de mama’s van deze kinderen ook een vorming krijgen voor de keuken, basis sanitaire opvoeding en manieren om een evenwichtige voeding te bereiden, maar de financiële middelen ontbreken hen om deze maaltijden thuis voort te zetten.
Op uw vraag over het jaar 2002: ik ken de beschikbaarheid niet van ‘De Brug’. Ik geloof al gesproken te hebben over de school van Nkele St. Nicolas. De school heeft geen mooi gebouw meer. Alles is bijna een ruïne. Een dakbedekking is er niet, maar de kinderen komen dagelijks. Wanneer het regent moeten ze vluchten en kunnen ze niet meer studeren, want het is gevaarlijk om in de school te blijven. Er zijn ongeveer 200 leerlingen in de basisschool, van het eerste tot het zesde, met zes leerkrachten en hun directeur.
De echte nood is de herconstructie van deze school. Het dringendste zijn de platen, de nagels en het hout voor de dakbedekking. Het gezamenlijke wordt geschat op een som van 7.000 euro. Als u denkt ons hierbij gedeeltelijk te kunnen helpen, zullen we proberen de rest bij andere organisaties te vinden, en ook de medewerking vragen van de dorpelingen zelf.
Ziehier de algemene voorstelling van de vraag voor het herstel van de plattelandsschool van Nkele St. Nicolas.
Dank voor uw aandacht en dat dit jaar onze vreugde, vrede en liefde moge brengen. Mijn drie broeders, Julien, Blaise en Maximilien, groeten u ook.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 22 oktober 2001

Het is met grote vreugde dat ik u moet bedanken voor de storting die we van jullie ontvangen hebben voor het orthopedisch atelier.
Ik heb getracht me hier ter plaatse te bevoorraden van het nodige materiaal, zodat het werk toch kan uitgevoerd worden. Ik wou u enkele foto’s sturen, maar de ontwikkeling was niet snel genoeg. Ik beloof ze u voor de volgende keer, zelfs al is het nog niet helemaal afgewerkt (men maakt al enkele schoenen en prothesen voor gehandicapten).
Naast het kleine atelier zijn de kinderen van het voedingscentrum ook blij omdat ze hun kleine voedingsprovisie elke dag krijgen. Het aantal blijft maar stijgen. We zullen zien ze te helpen met uw zo lovenswaardige hulp. Volgende maand zullen we u een gedetailleerd rapport maken van de activiteiten. Alles lijkt positief omdat geen enkel kind mager naar de familie teruggaat.
Ondertussen, voor een ander project, denk ik dat ik enkel dit van de school ga voorstellen voor volgend jaar. Als dat niet te groot is voor de Brug. Anders kan misschien een andere Belgische organisatie, die leerlingen begunstigt, me via uw kanaal steunen. Ik ga dus dit project, om onze leerlingen te helpen studeren in fatsoenlijke omstandigheden, duidelijk uitwerken. Ik hoop dat u mijn tolk blijft bij de groep. Een ander nieuwtje is enkel dat mijn moeder niet meer ziet, haar ogen zijn verzwakt. Ze kan niet meer wandelen, ze heeft hulp nodig om zich te verplaatsen. Het is pijnlijk voor haar, maar ze draagt deze beproeving.
Dat was mijn nieuws uit Mbanza-Ngungu. Groeten aan uw echtgenoot en aan de kinderen. Ook de groeten van mijn drie broers, Julien, Blaise en Maximilien.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 22 augustus 2001

Dank voor uw brief van 14 juni. Spijtig is hij lang onderweg geweest, bijna een maand voor ik hem ontving. Maar het belangrijkste is dat wij nog kunnen communiceren met u en met de vrienden van de Brug.
Ik ben overtuigd dat mijn vraag voor orthopedisch materiaal u in verlegenheid gebracht heeft omdat het moeilijk is. Vanaf de ontvangst van de gestorte som, ga ik proberen enkele materialen hier te vinden. Ik ga trachten de organisatoren van de centra voor gehandicapten van Kinshasa te ontmoeten, om de rest van de artikelen te verkrijgen.
Dank voor uw inspanningen en bijdragen aan het leven van de lijdende Congolees. Ik zal u laten weten wanneer pater Gaston Ribbens me de overschrijving meldt van de 57.000 fr.
Onze ondervoede kinderen blijven hun kleine maaltijd krijgen met de zorg van een moeder. Een moeder zeer zacht en vriendelijk, bezorgd om de kleine ontberenden.
Wat betreft mezelf, het kerkelijk jaar is afgesloten voor de hele stad en nu neem ik 14 dagen vakantie in een dorpje aan de grens met Congo-Brazzaville, enkel een kleine rust.
Ik wens ook de kinderen een prettige vakantie. Dank en hartelijke groeten.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 9 juni 2001

Het is met grote vreugde dat ik u kom ontmoeten op de vooravond van het grote feest van bet 25-jarig jubileum van ‘De Brug’. Als ik u juist de avond van 9 juni schrijf, is het omdat ik echt in gemeenschap van geest en hart wil zijn met alle vrienden van ‘De Brug’
Ja, wanneer ik in de correspondentie gestapt ben is er nog maar weinig tijd met u gepasseerd, maar dit mag me niet verhinderen om u vooreerst mijn oprechte felicitaties aan te bieden voor alle werken die ‘de Brug’ realiseert doorheen de wereld langs jullie, die onze correspondenten en woordvoerders zijn. Vervolgens zou ik aan de Brug een lang leven willen toewensen en aan alle leden die de 25 kaarsjes mogen uitblazen op deze dag.
Dat de God van de gemeenschap van de Drievuldigheid u mag blijven inspireren en u vervullen met wijsheid, liefde, vrede en intelligentie. Dat zijn zegen ook al uw daden vergezelt om een straaltje hoop aan alle noodlijdenden te bezorgen die nood hebben aan deze solidariteit, opdat ze zich mens onder de mensen zouden voelen.
GELUKKIGE VERJAARDAG
En aangezien het leven verder gaat na het feest, neem ik de gelegenheid te baat om enkele noodzakelijke benodigdheden voor te stellen voor de voltooiing van het orthopedisch atelier waarover ik u al lange tijd gesproken heb.
Ik weet niet of bepaalde materialen daar in België kunnen gevonden worden om de aankopen te vergemakkelijken. Zoniet kunnen we hier lokaal zoeken. Ziehier dus het bestek:
Materiaal Prijs
1 laspost 250 $
1 elektrische boormachine 100 $
1 setboren 45$
150 paar leren zoolplaten 250 $
150 paar rubber zoolplaten 200 $
250 kg leerlijm 280$
25 instelbare haamblokken 250 $
40 Canadese pijpen 600 $
Het totaal van de materialen komt op 1.975 $ of ongeveer 90.850 fr.
Als we het essentiële van dit bestek zouden kunnen hebben, dan is ons atelier uitgerust om orthopedisch schoeisel te maken en zelfs om jonge gehandicapten te beginnen vormen voor het opstellen van een kleine autonome bezigheid en te vermijden dat ze al bedelend de straat op moeten.
Ik onderwerp mijn project aan het oordeel van de gemeenschap voor het beste voor onze armen, met al de hoop dat ik een gelukkige voldoening zal vinden. En dat zal voor mij een grote herinnering zijn aan het jubileum van 25 jaar De Brug! Bovendien leg ik u onze politiek-economische situatie uit. Momenteel, zelfs als de koopkracht onzeker blijft, lijkt de oorlog zich verder en verder te verwijderen, en de vrede zonder wapens komt aan de horizon. Gelukkig voor ons heeft de dood van Laurent-Désiré Kabila geen andere oproer meegebracht. Dank God.
Het is deze hoop die ons toelaat te denken aan het verder zetten van de werken in het voordeel van de mensen.

Tenslotte dank ik u voor al de aandacht die u blijft geven aan onze ontwikkelingslanden.

‘Va kimosi ye bana ba Centre Nutritionnel ye bana bavanguka-makoka si batambula lusadisu lolo tukuluzolele NKINZI wa yenge wa m’vu 25 MIA KISALU kiansalasani mu nza yamvimba. Mbote tukulutambikidi za kiese ye mayangi mu salu kieno’

Ik vertaal deze zin uit het Kindibu (de taal van Mbanza-Ngungu):
‘Met alle ondervoede kinderen en de jonge gehandicapten die weldra geholpen zullen zijn, wensen we u een gelukkige verjaardag van 25 jaar leven en hulp doorheen de wereld. Ontvang onze groeten van vreugde en vrede om uw veelvuldige diensten’.
Zo sluit ik dit schrijven af met heel mijn sympathie.
Dank.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 27 december 2000

Hierbij zend ik u het rapport voor de Brug over het Centre Nutritionnel. Het komt misschien wel wat laat, maar u vindt er alle juiste gegevens in alsook onze plannen naar de toekomst betreffende onze ondervoede kinderen. Ik hoop dat de Brug het ons niet kwalijk neemt dat het rapport zo lang weg bleef, maar de plaatselijke werking en het heropstarten van ons Centre bezorgden ons veel sociale en juridische problemen.
Nu is het zeker dat alles vlotjes zal afgehandeld worden, tenminste als onze vrienden ons niet in de steek laten.
Hartelijk groeten.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 16 november 2000

Heel hartelijk gegroet!
Ik ben bijzonder gelukkig u terug te kunnen contacteren en op deze manier alle vrienden van de Brug. Ik groet ze allen.
Mijn vreugde is te verklaren door het antwoord dat je me gestuurd hebt op mijn brieven en ook door de grootsheid van het gebaar dat u geconcretiseerd heeft door voor de parochie een bedrag van 64.000 fr. ter beschikking te stellen. Dank! Ik beloof jullie dat het werk gerealiseerd wordt, en verder zal worden, volgens het voornemen waarvoor u het voorzien had. Alleen ben ik een beetje verward dat u zegt dat het geld bestemd is voor de ondervoede kinderen. Dat wil zeggen dat het onderhoud van de kerk niet weerhouden is! Medelijden!
In elk geval zal ik in de toekomst moeten zien hoe hieraan te verhelpen want nu met het seizoen van de overvloedige regens, hebben we soms water dat in de kerk stroomt. Dat is heel vervelend.
Maar als u nog in de mogelijkheid bent een ander project te ontvangen voor de eerste semester van het jaar 2001, beloof ik u dat u binnenkort nog een brief van mij zult ontvangen. Als het niet het orthopedisch atelier is, zou het kunnen zijn voor de kinderen van de lagere dorpsschool in de parochie. Ze hebben geen goed gebouw om de lessen te volgen, maar prioriteit zal worden gegeven aan het atelier, voor haar uitrusting.
In uw brief heb je aan ons gedacht in verband met de strijd die aan de gang is. Dit gebeurt op 2500 km van bij ons, maar het zijn de economische effecten die wij ondergaan. Het leven is nu heel duur. De mensen hebben heel weinig inkomsten en hebben helemaal niets gespaard. Men leeft als op het toeval van het moment, zonder maandelijks familiebudget. De lonen zijn heel mager. En dat zal nog moeilijker worden omdat de eindejaarsfeesten naderen. Enkel God leidt en beschermt ons. In Hem alleen is het geloof van het volk.
Tot slot groet ik speciaal uw man en ook uw twee kinderen.
Nogmaals dank! Tot binnenkort!

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 2 juli 2000

Heel gelukkig om u nogmaals te ontmoeten door bemiddeling van deze correspondentie. Ons contact is al een tijdje geleden als gevolg van tijdsgebrek de laatste dagen. Maar ter gelegenheid van de reis van enkele religieuzen naar Europa heb ik eraan gehouden een klein teken van leven te geven.
Ik hoop dat met u alles goed gaat na de druilerige winter en dat de kinderen al verlof hebben. Ik groet ze overigens ineens! Hier hebben we sinds enkele weken een heel getemperd klimaat. Soms is het maar 18° terwijl in het regenseizoen we een temperatuur van 30° of 35° hebben.
Het is in dit klimaat dat we zopas de patroon van de parochie gevierd hebben “Het Heilig Hart van Jezus”. De viering was heel plechtig, met meer dan 600 personen. Na de mis werd er een broederverdeling georganiseerd binnen de kring van de parochie, door de basiskerkgemeenschappen te hergroeperen.
Bij dit nieuws zou ik u willen danken voor het toezenden van het tijdschrift nr 2 van april. Hoewel ik geen Nederlands ken, heb ik mijn project van herinrichting in de kerk gevonden! In alle geval heeft dit me gesterkt, met de zekerheid dat alle vrienden van de Brug er hun aandacht aan hebben geschonken. En daarom is het dat ik me nog de vraag stel of ik u het project “orthopedisch atelier voor fysiek gehandicapten” mag voorstellen, voordat het project voor het onderhoud van de kerk afgewerkt is.
Ik zou dus, via u, de verzekering willen krijgen dat dit aanvaard is geworden, niet het voorziene budget van de Brug vast te zetten tijdens dit semester.
Dit atelier vraagt zeker een aantal materialen die vrij duur zijn.
Mijn hart is naar u gericht. Dit wil met andere woorden zeggen dat als het eerste project ondersteund wordt, ik me engageer om het volledig te realiseren terwijl ik u het tweede voorleg. Het is in deze geest dat ik wil afwachten. Voor de rest blijven de pastorale activiteiten voortduren en in de congregatie hebben we 3 confraters die priester gewijd worden op 23/7/2000 te Kinshasa:
P. Godé Vawanzola, P. Blaise Matondo en Richard Monsengwo. De vierde is van de provincie Luanda in Angola.
Ik eindig met u alle geluk toe te wensen met uw familie en in de gemeenschap.
Met al mijn sympathie.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 20 maart 2000

Ik ben heel verheugd uw brief van 10 februari te hebben ontvangen. Dit heeft me veel plezier gedaan, voornamelijk door het feit dat u nog een grote interesse toont in ons leven hier in Congo. Dank voor al de campagnes waardoor ‘De Brug’ onze kleine initiatieven door projecten blijft ondersteunen. Ik verwacht nog altijd een teken van uw kant wat betreft de voltooiing van het gehandicaptenatelier, de verbetering van de voeding voor de ondervoeden... Maar te zien aan de inzamelingen van ‘De Brug’ denk ik dat we verplicht zullen zijn het materiaal te verminderen, omdat in totaal de nood geschat is op meer dan 5.000 dollar (± 190.000 Bfr.). Ik zal er met precisie aan werken.
Wat betreft de rest van het leven, zijn we midden in de vasten, en de christenen bereiden zich goed voor. We hebben reflectieavonden gehad over het doel van de christelijke vasten en de zin van het gebed. De gelovigen waren talrijk opgekomen om deze vormingen te volgen.
In verband met de informatie over uw familie, ben ik verheugd uw leven een beetje te kennen. Daardoor heeft u een vriendschappelijke nabijheid getoond. De volgende keer zal ik u een kleine foto opsturen, zodat je me kan zien met de parochie waar ik werk.
Alles gaat goed, behalve de vrede die nog niet volledig is in het land. Dit veroorzaakt nog steeds een grote economische crisis.
Dank voor uw aandacht en groeten.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 3 januari 2000

Ik grijp het bezoek van pater Jan Notenboom aan om opnieuw in contact te treden met u die de tussenpersoon bent met de Brug. Aan het begin van bet nieuwe millennium is het met grote vreugde dat ik mijn beste wensen breng voor u, uw man en heel uw familie, zoals aan alle vrienden van de Brug.
We zijn zeer erkentelijk dat uw hulplijn blijft en ons een kleine hulp verzekert voor onze lokale noden. Ik heb de laatste keer gesproken over de regeling van onze kerk en er is ook de zorg voor onze ondervoede kinderen die jullie ondersteunen en waarvoor jullie altijd zullen tegemoetkomen.
Het is waar dat de wonden van de oorlog bij ons nog niet zijn geheeld. En dat uit zich nog in de economie, die de gehele tijd onstabiel is, wat de miserie voor onze arme bevolking nog versterkt.
In het voedingscentrum hebben we enorme schade gekend. We proberen de orde en het werk re herstellen. De kleine kinderen krijgen elke dag gedurende 2 maanden een essentiële maaltijd. Nadien worden ze aan hun ouders teruggegeven omdat het enkel een manier is om te helpen. Iedere ouder wordt verondersteld in staat te zijn, zijn nakomelingen te voeden.
Ondertussen zijn de moeders ook opgeleid wat betreft het voedingsregime met datgene wat ze op hun velden kunnen vinden. We proberen hun inspanningen ook te controleren in de vooruitgang van het gewicht en de gezondheid van het kind.
Pater Jan heeft ons geïnformeerd dat uw campagne succes heeft gekend en hij heeft ons laten weten dat dit jaar de toe te kennen subsidies nog belangrijker zijn. Gefeliciteerd en veel dank!
Naast de ondervoeden moeten we u ook nog het droevige lot van onze gevangen broeders en zusters voorstellen. Waarlijk, ze roepen naar de hemel om een grammetje brood te krijgen. We begrijpen wel dat alles hier van buitenaf moet komen en dat het nodig is dat we zelf ook iets ondernemen. Maar wat moeten we vragen aan dit volk dat al uitgehongerd is door de oorlog? De draak met zijn vele koppen verslindt ons! En we voelen ons verpletterd! Het is daarom dat we onze ogen richten naar de Brug, om in de mate van her mogelijke, om het volk terug hoop te geven, als zichtbaar teken van het jubeljaar, het jaar van de gratie van de Heer. Dit zal onze kleine contributie zijn aan de verwezenlijking van het koninkrijk Gods.
Ziehier enkele nieuwtjes uit ons land en van onze parochie. Het blad is te klein om alles te zeggen! Wil onze nederige gebeden en onze dankbaarheid aanvaarden, u en alle weldoeners. Heel oprecht dank.
Beste wensen en een gelukkig nieuwjaar!

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 27 november 1999

Ik ben heel verheugd u te kunnen bereiken met deze brief als antwoord op uw schrijven van 12 oktober 1999. Mijn vreugde is nog groter door het feit dat De Brug open staat voor elke actie die het goede voor de bevolking beoogt. Ook realiseer ik me dat jullie een grote interesse hebben in het ter hulp komen van enkele lokale noden.
Zo hou ik er vooreerst aan u te informeren dat op 24 november 1999 we in onze parochie de honderd jaar Redemptoristen-missie in Congo gevierd hebben. Het was een groot evenement voor de parochie omdat het een moment was van ontmoeting tussen alle christenen. Zelfs diegenen die ten velde zijn, waren aanwezig. En voor dringende noden van mijn parochie, naast het opzetten van een werkplaats voor het maken van schoenen voor gehandicapten (dat ik binnenkort ga finaliseren!) hebben we vastgesteld dat ons kerkgebouw fel verouderd is. Het is bijna 50 jaar geleden opgetrokken. Het onderhoud kost veel en de gebeurtenissen bij de rebellie van augustus 1998 hebben schade nagelaten.
We moeten vooreerst een gedeelte van het dak vernieuwen, waarlangs het water naar binnen loopt, en vervolgens het schilderwerk vernieuwen dat beschadigd is door de ouderdom en door de regen. Onze vraag is als volgt:
Materiaal Hoeveelheid Geschatte prijs
IJzeren golfplaten 35 stuks 18.200 BEF
Spijkers voor de platen 10 kg. 1.120 BEF.
Daksparren 7/7 cm 20 stuks 3..000 BEF.
Cement 4 x 50 kg. 1.000 BEF.
Verf 15 x 3 1. 17.500 BEF.

Omdat je een beschikbaar rekeningnummer gevraagd hebt, kan ik u naar Brussel verwijzen bij de paters Redemptoristen, Jettelaan 225.
Storten op rek. nr. 000-0045483-81 van Missiewerk der Redemptoristen met vermelding Père LUYILA Zephyrin’, zie pater Praats.
Ziedaar mijn nieuws. Maar als bet project ‘gehandicapten’ zich realiseert zal ik het u onmiddellijk laten toekomen.
In de grote hoop in verbinding te blijven ten voordele van ons, uw broeders uit het Zuiden, dank ik u bij voorbaat. DANK, DANK!
Ik wens u op voorhand een gezond en gelukkig jubeljaar van het derde millennium.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 11 november 1999

Brief van pater Athanese Nsiamina, visieprovinciaal van Mbanza-Ngungu van 11.11.99

Pater Notenboom heeft ons laten weten dat uw organisatie een bijdrage gegeven heeft om het voedingscentrum van Mbanza-Ngungu te helpen. Wil ons excuseren voor de laattijdigheid waarmee we de ontvangst van dit bedrag bevestigen, dit als gevolg van de wijziging die zich heeft voorgedaan in de structuur van onze visieprovincie, en ook aan de ongelukkige omstandigheden die niet ophouden de Congolese bevolking te treffen.
Met dit schrijven willen we vooreerst onze excuses aanbieden voor deze achterstand en onze oprechte dank uitdrukken voor de hulp die jullie toegekend hebben aan deze ondervoede kinderen van Mbanza-Ngungu (BasCongo).
Het is zo dat we u het rapport nog niet hebben bezorgd wat betreft het gebruik van het geld. Eigenlijk is het voedingscentrum tijdens de rebellie van augustus 1998 het slachtoffer geworden van een plundering. Het huis werd verwoest. Later werden de kinderen opgevangen en gevoed in de parochie van het Heilig Hart, waarna ze terugkwamen. Het huis werd gerestaureerd. Een religieuze ‘zuster van Naastenliefde’ heeft zich geëngageerd voor dit centrum, dat al 50 kinderen telde. De officiële start van het centrum kwam er in januari 99.
We zullen u, wanneer het mogelijk is, een lijst sturen met de opgevangen kinderen, met hun geboortedatum en hun gewicht op de dag dat ze binnenkwamen. Nogmaals dank in naam van alle ouders en kinderen die hebben genoten en nog steeds genieten van uw hulp. Al de confraters van de visieprovincie, en de ploeg van het voedings- en gezondheidscentrum, doen hun best om bij de Heer datgene te vragen waarvoor gij bidt, opdat Hij alle mensen van goede wil, die aan onze kinderen gedacht hebben, en ook uw dagelijks werk, zegene.
Vertrouwend op uw vriendschap en uw gebeden, groeten wij u broederlijk.

Correspondent: Paula Ansoms

Mbanza-Ngungu - 5 september 1999

Ik ben meer dan tevreden met de aangename verrassing uw correspondentie voor het eerst te kunnen lezen. In alle eerlijkheid kan ik u zeggen dat ik er mij in het allerminst aan verwacht had. Maar ik geloof dat het bij dit alles de broederlijkheid van onze Heer Jezus is die alle grenzen overschrijdt, die maakt dat, u en ik, vanaf nu ‘gebonden’ worden door deze nieuwe BRUG die zicht bouwt. De Heer weze geprezen.
Met dit feit, laat u mij toe Mevrouw, u te zeggen dat op het moment ik me haast om u eerst en vooral een goede ontvangst van uw brief te bezorgen. Al wat we u moeten voorleggen zal volgen binnen een redelijke termijn. In tweede instantie zou ik bijkomende informatie willen bekomen over de verschillende actiedomeinen voor dewelke u bereid bent tussen te komen. Dit zal ons in staat stellen om goed te mikken op de interessegebieden, teneinde hernemingen of ontoereikende terugzendingen te voorkomen.
Hier denken wij aan de ondervoeden, aan de gehandicapten die nood hebben aan krukken of aangepaste sandalen (die by. in een orthopedisch atelier moeten gemaakt worden). Ook aan hulp aan verlaten mensen van de derde leeftijd.
Maar alle nadere bijzonderheden zullen komen vanaf het moment waarop u ons helpt bij het afbakenen van de ontwikkelingshulp die u mogelijk acht in het kader van uw organisatie.
Wat me kan verontrusten is dat ge uw algemene vergadering houdt in december om de weerhouden projecten te evalueren In dat geval zal ik mijn best doen om u een project voor te stellen in één van de domeinen waar u gewoonlijk tussenkomt.
Ik eindig met pater Jan Notenboom te groeten en u ook wat vrijgevigheid te vragen als we een lichte vertraging oplopen omdat de verzending van de post hier wel enkele dagen duurt.
Dank voor uw aandacht voor het leven van onze missionarissen in de ontwikkelingslanden.
Tot zeer binnenkort.

Correspondent: Paula Ansoms

Kalmthout - juli 1999

Inleiding van pater Jan Notenboom
Op 23 juni il. kreeg ik deze brief toe van parer Luyila Zéphyrin. Ik heb hem voor u vertaald en er nog enkele nieuwtjes bijgevoegd om het beeld totaal te maken.

Op het feest van her H. Hart hebben we het patroonfeest gevierd van onze parochie. Nog vier jaar en dan zal het een eeuwfeest worden!
Dit jaar hebben we dat in alle intimiteit gedaan gezien de omstandigheden: de onnoemelijke miserie van de mensen. We herbergen hier ook een 3000 vluchtelingen uit Congo-Brazaville, waar de situatie zo mogelijk nog dramatischer is. Deze mensen worden nu gevoed door “le Haut Conilté pour les Réfugiés”. Ze krijgen rijst en gebroken erwtjes. Nu meet u weten dat die mensen ons voeden. Ze verkopen ons voor een zacht prijsje die erwtjes die ze niet gewoon zijn te eten. Toch wel treffend wat er allemaal mogelijk is in Afrika!!!
Op de parochie hebben we veel steun van de jeugd: het beste koraal is dat van de hoogstudenten die dat heel goed doen.
De container van pater Hugo Gotink is goed aangekomen en ook een colli met 500 brillen die we kregen van Memisa.
Ik kreeg ook bericht van pater Jan dat uw gift voor onze parochie al gestort is:
56.000 fr. Voor ons een droomsom. Met dat geld starten we de twee voedingscentra voor kleine, onderkomen kinderen (tot 5/6 jaar). Wij geven hen voedsel en de medische verzorging en de moeders bereiden zelf het eten voor hun kinderen. Van harte DANK.
Ook de kinderen (en.. hun ouders...SSsti) van de Sint jozefschool van Heide hebben ‘manna’ uitgestrooid over ons hoofd 84.400 fr. !!t, bestemd voor onze drie lagere scholen. De directeurs van die scholen stuurden al een verlanglijstje naar pater Jan, onze ambassadeur bij de CEE! De kinderen zitten nu volop in de examens, maar zodra mogelijk zullen de dankbriefjes wel boven Heide dwarrelen.
Ik groet samen met mevr. Paula Ansoms alle kaders en leden van de grootse BRUG die zo edelmoedig onze continenten bij mekaar brengt. Nogmaals dank-dank-dank en tot spoedig schrijfs.

Correspondent: Paula Ansoms