Piet Hooyschuur


Adres

Kampala, Uganda
piethoy@hotmail.com

Brieven

Oeganda – 22 december 2016
    
Hartelijk dank met ons mee te leven en een nieuw voorstel voor een project te mogen voorstellen.
Het gebouw keuken bestaat, maar de plaats waar het eten bereid wordt, is niet bepaald uitnodigend. Het duurt niet lang voordat je even naar buiten moet om te herstellen van de rook.
Het project dat ik wil voorstellen is de kookplaats voor de keuken: an energy Saving stove. Op dit ogenblik wordt het eten op vrachtwagenwielen buiten de keuken klaar gemaakt.
Om de vernieuwing van de keuken te realiseren hebben we veel materialen nodig: stenen, zand, wandtegels, cement, 4 schouwen voor 4 kookplaatsen.
Wij voorzien 2080 euro nodig te hebben. 
Als dit gefinancierd kan worden dan verzeker ik U hier veel blije gezichten te zullen ontmoeten.
Bijna alle kinderen zijn klaar met het schrijven van de proefwerken. Een AAA Rolex replica watches aantal kinderen zullen een paar weken gaan logeren bij hun familieleden.
We proberen steeds om mogelijke familieleden te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen. We hebben nu ruim 100 kinderen onder onze hoede. Het is een grote verantwoording. Het is ons 32 jaar lang gelukt om de eindjes aan elkaar te knopen. We vertrouwen er op dat we samen met jullie dit werk mogen voortzetten.
In Uganda zijn we druk bezig om de Paus een warm welkom te geven. Hij komt tegen het einde van de maand. Tijdens zijn bezoek vieren we de martelaren van Uganda die 51 jaar geleden heilig werden verklaard. Na het pauselijk bezoek gaat alle aandacht naar de verkiezingen. 
We hopen en bidden dat de verkiezingen in vrede zullen verlopen.
Dan mede namens alle bewoners van St. Noah’s Family dank ik u BIJ VOORBAAT. Ook wens ik U alvast een zalig kerstmis - dat de vrede van het Kind Jezus ons mogen vergezellen in het komende jaar.

Correspondent: Mil Van Steenbergen


Oeganda – 15 december 2014

Ik ben U voor de financiële bijdrage, namens St. Noa’s Family, zeer dankbaar.
Het geld wordt gebruikt om het voorgestelde project verder af te werken.
Vandaag de dag wordt St. Noa’s overwegend gevormd door kinderen die ouders
hebben verloren door aids.
Ieder kind heeft zijn eigen trieste levensverhaal, dikwijls hartverscheurend.
Binnen St. Noa’s bieden wij hen een stabiele, warme en liefdevolle omgeving.
Over het algemeen wonen er In St. Noa’s Family ongeveer 100 kinderen. 
Daarnaast zijn er zo’n 40 kinderen die gedurende het school buitenshuis verblijven en de vakanties doorbrengen bij ons in St. Noa’s. Zodra kinderen de schoolgaande leeftijd bereiken, bezoeken zij de lokale school. Het is de bedoeling dat ieder kind dat St. Noa’s verlaat, op eigen benen kan staan en de vaardigheden heeft om in zijn of haar eigen onderhoud te voorzien. Vandaar dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om een vak te leren of een vervolgstudie te doen. 
Inmiddels heeft St. Noa’s al veel jongvolwassenen ‘afgeleverd’. Het is prachtig
om te zien dat deze mannen en vrouwen die toch zo’n moeilijke start hadden in het leven, het zo goed doen. Met een baan en veelal ook een eigen gezin, blijven zij St. Noa’s opzoeken. Dat is een teken dat er werkelijk sprake is van een familiale thuis, en dat geeft heel veel voldoening en dankbaarheid. De afwerking van het project heeft wat vertraging opgelopen door gebrek aan fondsen. Gelukkig is dat nu achterwege en kunnen we verder werken. We hopen tegen midden 2015 het project helemaal gerealiseerd te hebben.
Met hartelijke dank voor uw steun en mede namens alle kinderen van St. Noa’s 
onze vriendelijke groet.

Correspondent: Mil Van Steenbergen


Oeganda – 30 september 2013


Project St. Noa’s Family
Ik ben U voor de financiële bijdrage, namens St. Noa’s Family, heel erg dankbaar. Het geld werd gebruikt voor de bouw van de badkamer entoiletten van onze kleintjes.
Op 6 september hebben we onze jongste spruit verwelkomd. Zijn naam is Talemwa. Hij werd op 2 augustus geboren, zijn moeder stierf na een maand.
Onze bijzondere familie telt nu 104 kinderen intern. Naast deze kinderen helpen we nog 34 kinderen, zij wonen in bij een Oma of een Tante.
De kinderen die hier wonen zijn 53 jongens en 51 meisjes.
De dagelijkse running van St. Noa’s Family is mogelijk door een adoptie programma op afstand. De coördinatie van dit programma wordt verzorgd door het Missie buro van het diocees Roermond. Met de adoptie gelden wordt o.a. het schoolgeld betaald, kleding, voedsel, elektriciteit, onderhoud.
Sinds het begin van 2013 ben ik voor 85% woonachtig in St. Noa’s Family, ik ben dus nauw betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen, die ons werden toevertrouwd.

Correspondent: Mil Van Steenbergen

Oeganda – 26 september 2012

Project : St. Noa’s Project, voormalig project KIN van Jos Van Boxel.
Hartelijke dank voor de waardering van ons St. Noa's project.. We zijn nu officieel erkend door het ministerie van Gender (afdeling kinderzaken) . Al onze kinderen beneden de leeftijd van zestien staan geregistreerd "by court order". De andere kinderen vallen onder een speciaal jeugd project. Door deze registratie zijn de kinderen en de hele St. Noa's Family beter beschermd tegen alle mogelijke kwalijke voorvallen. Ik zal U alvast ons certificaat opsturen.
Wij zijn nu druk bezig met een enorme face lift. Het volgend jaar bestaan we namelijk 30 jaar. We hebben alle reden om deze verjaardag te vieren door dankbaar te zijn
voor Gods geweldige bescherming die zo duidelijk naar ons overkomt door Uw gift van liefde en medeleven. We zijn klaar gekomen met de huisvesting van de jongens, en de kleintjes. Ook hebben de verzorgsters nu een kamer (self-contained). De verzorgsters noemen we maama. Aan de waterleiding moet nog het een en ander gedaan worden maar daar zijn we mee bezig. En dan de grote uitdaging is de eetzaal en alles wat daar bij komt. Na jaren van ervaring hebben we ook geleerd vertrouwen te hebben: is het vandaag niet dan morgen wel.
Een van onze jongens heeft een degree in het onderwijs gehaald. Hij staat nu voor de klas. In de maand oktober komen vier meisjes klaar met hun opleiding in hotel management en secretariaat werk. Een ander komt klaar als kleermaker en gaat dan ook op zich zelf wonen. De oudere jongens en meisjes: the old Boys and the old Girls komen ook regelmatig op bezoek. Velen van hen zijn inmiddels getrouwd en komen hun kinderen laten zien.
Zelf ben ik op het ogenblik niet helemaal in orde. Ik heb de afgelopen dagen verschillende medische testen ondergaan. Het report van die testen is dat ik me moet klaar maken om naar Nederland over te komen voor een nier operatie. (verwijdering). Maar alsnog zal ik mijn best doen om een rapportje te schrijven betreffende vooruitgang van St. Noa’s Family.
Nogmaals hartelijke dank en tot schrijfs , groeten Pater Piet.

Correspondent: Mil Van Steenbergen

Oeganda – 22 december 2011

Brief van Pater Piet Hooyschuur, plaatselijke vertegenwoordiger voor het project van Jos Van Boxel.

Ik ben een confrater van Jos. Vanaf 2007 tot 2010 werkten we samen in Jinja aan het philosophy centre aldaar. In onze "vrije tijd" gaven we en geven we nog steeds veel aandacht aan kinderen: street kids, wezen, ontspoorde kinderen en jeugdige aidspatiënten. Via Jos kwam ik in contact met het programma Kids In Need en werd ik al gauw lid van Raad van bestuur van KIN.
Nu als 'directeur" van KIN-Nansana hebben we besloten om KIN-NANSANA een andere naam te geven en wel: ST.NOA'S FAMILY. Deze nieuwe naam geeft meer inhoud aan ons apostolaat onder kinderen die door droevige omstandigheden hun ouders hebben verloren. De groep 'streetgirls' Kin-Nansana hebben we samengevoegd met een grotere groep van jongens en meisjes in de leeftijden vanaf de geboorte: onze jongste is nu 6 maanden oud totdat ze klaar zijn om als volwaardige burgers een plaats in onze samenleving te kunnen innemen.
De gebouwen die we in Nansana aantroffen gaven plaats aan ongeveer 40 tot 45 kinderen (meisjes) Nu telt onze St. Noa's family 104 kinderen. Van hen zijn 24 kinderen nog bij moeder thuis. 54 kinderen gaan naar de basisschool; 17 gaan naar de middelbare school; 8 volgen een cursus in hotelmanagement, secretaresse werkzaamheden, naaien, haarstylen, en drie volgen colleges aan de universiteit. Naast deze 106 kinderen die in St. Noa's family aan tafel schuiven, helpen we ook kinderen die nog bij een tante, Oma of ander familieleden zijn ondergebracht.
Gelukkig hebben we voldoende water dat met een elektrische pomp in een watertank wordt gepompt. Regenwater wordt ook opgevangen. We zijn aangesloten aan het elektriciteitsnet. Dikwijls valt het uit. Nu hebben we onlangs solar energy geïnstalleerd en daarnaast een generator aangeschaft. Geen donkere avonden meer!
Vanwege de grote toename van kinderen : van 45 tot meer dan 100 moet er nog flink gebouwd worden.
Onlangs zijn we klaar gekomen met de bouw van een grote familie zaal (20 x 9 meter). Hier komen we samen om te eten, ons huiswerk te maken, te zingen en te dansen en ook om af en toe te bidden.
De vroegere varkensstallen worden nu gebruikt als keuken. Naast de bouw van een keuken is de bouw van een vertrek voor jongens en een gebouw voor meisjes erg gewenst. De meisjes hebben nu hun onderkomen gevonden in wat vroeger de klaslokalen waren. Deze lokalen willen we klaarmaken voor studiekamer met bibliotheek en computers en een ander lokaal willen we gebruiken als hobbykamer met naaimachines voor de meisjes. De jongens slapen nu in wat vroeger de eetzaal was.
Toch mogen we ondanks alle zorgen, niet klagen. We zijn erg blij met de vriendschap en liefde die ons omringen en ons op de been houden.
In dat liefdespatroon hopen we onze kinderen iets te mogen meegeven wat hen van pas zal komen in hun latere leven als volwassenen. Kinderen die in St. Noa's Family opgroeiden en nu hun eigen gezin hebben gesticht komen regelmatig naar huis om ons hun kinderen te tonen. Zij zeggen zelf wat we nu zijn, zijn we geworden door toedoen van St. Noa's family. Ook wij hebben een dure plicht om voor onze kleine broertjes en zusjes te zorgen en op te komen.
Geef ze een kans - met hartelijke dank voor uw medeleven en gebed en mede namens alle kinderen van St. Noa's onze vriendelijke groet.
Piet Hooyschuur M-Afr.

Correspondent: Mil Van Steenbergen