Marie-Louise Vanhaeren


Adres

Adres : Zuster GUIDO, Irmá Guido, Colégio "Imaculada Concciçao", Av. Cel. Prates, 276, C.P. 82, 39.400-104, MONTES CLAROS, M.G., Brasil

Brieven

Brazilië – 7 juli 2017

Heide, 7 juli: vandaag bezoek van de zusters van Berlaar, zr.Guido, 87jaar, een paar jaar minder actief in Brazilie, in prima gezondheid. Zr.Vera, werkzaam in het nabijgelegen hospitaal, wegens zwaar ziek, niet aanwezig. Alle aanwezigen, bestuursleden en geïnteresseerden, wensten haar het beste.
Naast de reeds gekende activiteiten,: naaicursussen, steun aan kindermoeders in verwachting, soepbedeling e.a. is een nieuwe activiteit opgestart: elke dag komen er vrijwillige profesoren lesgeven:Spaans, danslessen, handwerken, koken, schilderen e.a., alles in hetzelfde lokaal, ’s morgens school, ‘ s namiddags bovenvermelde activiteiten. De aanwezigheid is groot, de dankbaarheid ook.
Normaal komt zr.Guido om de twee jaar naar Berlaar. Dit jaar begeleidde ze een meegekomen Braziliaanse zuster – psychologe- werkzaam in het hospitaal. Daarom zal zr. Guido reeds volgend jaar terugkomen, vergezeld van zr.Mela, haar begeleidster in Berlaar, thans in Brazilie..
Naast de traditionele geschenkjes, gemaakt in het plaatselijk atelier, namen de zusters afscheid. Het vervoer Berlaar -Heide werd gewaarborgd dor een ”jongere” 76- jarige zuster: geen probleem, de zuster doet vanuit Berlaar dagelijks, honderden kilometers.
Roland

Verslag van de activiteiten.
Dank zij de hulp van ‘De Brug’ begonnen wij het jaar 2017 met moed. We konden op veel vrijwilligers rekenen, altijd dankbaar gereed om kennis te delen met de meest behoeftige en met in de werkplaats het materiaal dat we door jullie hulp verkregen.
Hierbij enkele vrijwilligsters:
Zuster Francusca, Marcia Magally, Sara Malveira, Silvana Ataide, Juracy, Erica, Aline, Maria Alice, Zuster Fatima en Luiz:
Lessen die gegeven werden:
Naad, borduren, haken, dansen, kindskorf maken, allerlei handwerken, groepsdynamiek, zang, koken, bakken, Spaans, schilderen.
Bekomen uitslagen:
Er werden 1.100 baby pakjes gemaakt en verkocht, de opbrengst werd verdeeld onder de naaisters, wat voor hen een grote vreugde was. Geborduurde en geschilderde werkjes werden een winst voor de hulp in het gezin als aanvulling voor voeding in de familie.

Enkele getuigenissen:
Het project leerde mij Spaans spreken, elke les was aangenaam. Dit project heeft mijn ogen geopend om verder te gaan. Deze cursus hebben voor mij deuren geopend en werkgelegenheid gecreëerd. Ik dank God op de eerste plaats en ook het project dat me niet alleen Spaans leerde, maar me leerde leven! (Charlys 18 jaar).

Ik leerde veel, ik kon nog geen naald vasthouden. De moeite waard! (Josy)

Het project heeft me veel geholpen, ook hoe ik met de mezelf en de medemensen moet omgaan. Hier voor de woonbuurt is het goed, het helpt om de kinderen van het straat af te houden, de vrouwen zijn meer aangespoord en waarderen een project waar men kan werken voor henzelf. Dank aan dit project ben ik vandaag hier en heb ik werk. Dank zij jullie krijg ik veel liefde en vriendschap van de zusters en alle vrijwilligers. Ik ben Carla Lorena, wonend Bairro Castelo Branco, 21 jaar en heb een dochter van 3 jaar.

Deze cursus was heel goed voor mij. Ik kreeg mijn eerste werk en leerde prachtige mensen kennen, iets voor heel mijn leven. Wij kregen kosteloos les van briljante lesgeefsters. Dank aan U allen die ik in mijn hart bewaar! (Wesley 17 jaar)

Veel dank om het geduld van de lerares. Ik heb heel wat meegekregen (Katley 16 jaar)

Het deed me goed, ik was er blij om met die cursus borduren (Cida). 

Correspondent: Roland Putseys


Brazilië – 22 januari 2016

Eindelijk hoor ik U zeggen en met rede ook. Alhoewel moeilijk maar ik zal toch proberen, en waar een wil is, is er ook een weg hé. En hoe is het in België? We horen zo van alles en toch weten wij maar weinig. Goddank van sinds wij terug hier zijn hebben we niets moeten doen dan blazen, we waren de zon al doodmoe. Goddank de Kleine Jezus heeft zijn barmhartigheid getoond en de lang verwachte regen is gekomen.
Ik hoop dat Kerstmis voor allen het feest is geweest van een nieuw herleven: "Van ons kind van God zijn." Hij die voor ons een kleine nabij werd!! Danken we Hem daarvoor ons heel leven lang. Op deze fundamenten doen wij voort in 2016; dat het heel gelukkig weze voor iedereen, dat zijn onze wensen van Zr. Leda, Zr. Veerle,al de Zrs. van onze gemeenschap en van mij voor iedereen een dikke Nieuwjaarszoen O.K.!
Nu wat anders nieuws. We kregen het bericht dat we weer eens mogen steunen op de goede hulp van jullie allemaal, Hartelijk dank. Zo gauw er iets aankomt laten we het weten.
Van harte een heel grote dank aan allen. We houden niet op en zoeken verder om steeds meer en meer te helpen waar en hoe het nodig is.
Van ons allen heel veel goede wensen voor 2016,met de Heer en Maria als onze geleiders.
Mag ik u allen nog eens hartelijk danken voor alles wat u doet voor allen die in nood zijn. De Heer zal u allen zegenen en lonen.
Heel vele groeten van Zr. Leda en ons allemaal, tot elke dag bij de Heer
Een grote omhelzing van ons allen.

Correspondent: Roland Putseys


Brazilië – 3 maart 2016

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN 2015 : STEUNGROEP ZUSTER RENATA EN HET SOCIAAL CENTRUM MADRE THERESIA VERMEYLEN
Het Colégio Berlaar Imaculada Conceiçao, is een opvoedingsinstituut met sociale doeleinden. Dit werd werkelijkheid in 2007 met de Steungroep Zuster Renata en in 2009 met het Sociaal Centrum Moeder Theresia Vermeylen.
De doelstelling van deze sociale projecten is de mogelijkheid bieden aan de bevolking van de favellas Jardim Eldorado en Castelo Branco een opvoedende vorming te geven en deze mensen een plaats te geven op de werkmarkt, door projecten waardoor ze hun werken op de markt kunnen brengen en alzo hun sociaal leven in hun gemeenschap waardevoller te maken.
Deze projecten- werkingen worden gesteund door vrijwilligsters die de werkateliers helpen hun doeleinden te bereiken.
Dit jaar werden in de Steungroep Zuster Renata de volgende activiteiten uitgevoerd: cursus van portugees, engels, handwerken ( voor kinderen en jongeren), het maken van kinderkleedjes door de moeders in verwachting, kunstwerkjes, borduur en naaldwerkjes ( vrouwen en moeders)
In het Sociaal Centrum Theresia Vermeylen waren het de volgende activiteiten: Cursus van alfabetiseren, het leren lezen, kunst en handwerken (voor kinderen en jongeren) Cursus van snit en naad, borduurwerken, kunstwerken voor volwassenen en het maken van babykleedjes door moeders in verwachting.
Er werden ook 250 voedsel pakketten uitgedeeld met Kerstmis ( feest van de armen!) voor al de families die dagelijks naar het Sociaal Centrum komen, alsook schooltassen met het nodige schoolmateriaal voor jeugd en kinderen, zodat ze aangemoedigd waren om naar school te gaan begin 2016, waar heel veel motivatie voor nodig is.. dan moeten deze kinderen wel in een staatschool bij kinderen die uit een beter leefmilieu gaan leven en leren! Maar dat lukt dan wel en kunnen ook deze "favellas kinderen" een betere toekomst tegemoet gaan.
We hebben ook wel enkele partners die hier meehelpen aan dit opvoedings- en sociaal systeem van deze arme favella mensen o.a. Programa Mesa Brasil; SESC/MG., Staats -Universiteit van Montes Cia ros- Unimontes; Groep vrijwilligers- ACII Montes Cia ros, Senai/MG- Centrum voor professionele vorming, Sociale dienst van Campus Amazonas-Funorte
Deze steungroepen helpen ons bv. om meer sociale en vakkennis bij te brengen. Zo kregen we in 2015 veel hulp van studenten die voor Tandarts aan het studeren zijn, verpleging, biologie, Lich. 
Opvoeding en anderen. Zo konden we heel wat mensen naar de universiteit sturen om daar de nodige zorgen gratis te krijgen.
Het programma Mesa Brasil ( nationaal voeding programma voor de armen!) brachten voor onze mensen kennis om beter en gezonder hun eten klaar te maken, daar konden we gebruik van maken bij de Steungroep Jardim Eldorado e Castelo Branco aangezien we soms heel wat vruchten, voeding van de veiling krijgen, zodat we als de mensen dagelijks naar het Centrum komen hun gezond eten kunnen aanbieden. Daarvoor hebben we eerst door de Sociale assistente bezoeken laten doen in de families, zodat we juist de families kenden wie voor dit soort programma in aanmerking moet komen. Alles is dus wel goed georganiseerd!
We hebben ook heel wat gratis consultaties bij de dokters voor deze families kunnen verkrijgen o.a. Dr. Specialist: in keel ,neus en oren, algemene geneeskunde, kinderarts, fysiotherapie, gynaecologie ( borst onderzoek) dit alles kon gebeuren op het Sociaal Campus Amazonas-Funorte.
Daarbij, hebben we ook steun gekregen van het Centrum voor provisionele vorming " Divina Providência" zo konden we enkele vrouwen een cursus laten volgen voor :werkster in een apotheek, onthaal in fabrieken en winkels, en zo vonden deze vrouwen werk in de sociale maatschappij!
In maart 2015 was er een 4° samenkomst in de gemeente over" rechten van het kind en jeugd" en met grote vreugde konden we naar een "uitverkiezing" tussen jongeren van de stad, 2 jongeren van onze favella " Castelo Branco laten deelnemen, om daarna in ons Sociaal Centrum leiders te worden en in hun eigen midden het contact met kinderen en jeugd te verbeteren.
Het vrijwilligers werk is merkwaardig omdat we het opvoedingsresultaat met eigen ogen dagelijks kunnen waarnemen b.v. de les van engels in de steungroep " Zuster Renata" konden we na een paar maanden ,enkele kinderen laten deelnemen in een examen in een Gemeenteschool " Jair Oliveira" met een resultaat van 9,75 %
Op 4/7/2015 was er 1° bijeenkomst voor de steungroep "Zuster Renata" en Sociaal Centrum Madre Theresia Vermeylen" in onze school " Berlaar-Onbevlekt ontvangenis" in de stad, waar er verschillende activiteiten werden op touw gezet door de leerlingen van de r graad (secundair onderwijs) met als thema" Liefhebben" ( voor kindjes van 1 jaar) onder toezicht van Prof. en 11.
Van de school. Werkgroepen voor handwerkjes door het maken van sierraden voor jeugd en vrouw, filmvoorstelling voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Ontspanning in het speel park voor kindjes van 1 tot 6 jaar, magische show, ontspanning voor al de kinderen en jeugd in de sporthal" Zuster Dulce", met uitvoering van dansen. Daarna was er nog een lekker "lunch" voor al de aanwezigen.
Om deze dag waar te kunnen maken, konden we rekenen op verschillende mensen: vrijwilligers van onze projecten, leerlingen van de r graad ( secundair onderwijs) professores , leerlingen, stagiairs van Lich. Opvoeding van de Universiteit, Rotary van Montes Claros, Bus transport van de Montes Claros, groep van de militaire, dansgroep Zabelé.
In de maand oktober, hebben de " Dag van het kind" gevierd in de 2 projecten waar de professor Rayane ( studente filosofie) en de leerlingen van de 2° graad heel wat speelgoed en klederen en verassingzakje met lekker snoepjes voor ieder kind. Eerst werd een toneelstukje opgevoerd waar speciale aandacht werd gegeven aan de " dag van het Kind" dit was het werk van onze 11. Van de 2° 
graad van onze school. Voor deze dag hadden we een actie gehouden in onze school e a __ verschillende klassen hadden meegedaan voor de inzameling van voor genoemde gesche es.
En of dat nog niet voldoende was kregen na deze dag we voor onze 2 Sociale Centrums van ege Lafarge" (een sportzaak!) op 03/11/2015, een tennis tafel, een tafel voor "dam" spel, tafel voo sportbal, kwam er weer een show met paljas en met de medewerkers van deze sportzaak kwame er ook gesprekken over hoe samen werken in de favella en hoe gebruik te maken van" afval". Er werd getoond door deze groep hoe ze iets mooi en beschermend kunnen maken tegen de regen met afvalmateriaal !. Er werd verder nog een gesprek gevoerd met als thema: " We willen worden wat we kunnen zijn" met als doel de menselijke waarden van ieder mens te respecteren.
In deze verschillende activiteiten konden we vaststellen dat de samenwerking tussen de vrijwilligers en de bewoners van de 2 arme wijken zeer belangrijk is om samen menselijke waarden op te bouwen en te beleven.

Correspondent: Roland Putseys


Brazilië – 16 juni 2015

Heel wat tijd is er weer voorbij. Maar vandaag willen we jullie graag nog wat nieuws vertellen over onze projecten, die jullie zo trouw blijven steunen. Vooreerst nog onze oprechte en welgemeende dank hiervoor.
Onze projecten in de wijk “ Jardim Eldorado”- Steungroep van onze dierbare Zuster Renata “ zijn nog steeds in volle actie.
Een woordje over:
1.    Vrouwen in actie”: Deze vrouwen komen soms 2 a 3 km. ver om deel te mogen nemen aan de verschillende activiteiten voor hen bestemd. De meeste vrouwen hebben nooit een naald, laat staan een naaimachine gezien of er mee gewerkt! Jullie kunnen dan wel begrijpen dat eens ze dit kunnen hoe fier en gelukkig ze zijn.en vooral als ze al een broekje of kleedje voor hun kindje mogen maken.  De vrouwen die al een brevet hebben gehaald, helpen dan de andere verder! En of ze initiatieven hebben? Jawel hoor! Zo maken ze voor Kerstmis, Moederdag,  Vaderdag,,Pasen enz.. heel wat fijne spullen die ze dan kunnen verkopen aan onze verschillende grote scholen in de steden waar deze zich bevinden.  Iedere vrouw krijgt haar deeltje van de centjes.. Jullie kunt dan ook wel begrijpen dat zulke samenwerking heel veel vriendschap, vertrouwen  schept. Zo worden ze ook in hun eigenwaardigheid bevestigd en groeit er een sterke vreugde in hun samen werken!. 
2.    Moeders in verwachting:  In deze groep zijn telkens 40 moeders. Ze komen soms zo wat schuw naar het Centrum, vooral de “jonge ongehuwde moeders” (kinderen van 12 of ouder!) maar vlug zijn ze ook ingeburgerd in de groep. Ze leren hun eigen kindskorf maken. Voor sommige moeders is dat de 1° maal dat ze zo een “rijkdom” hebben om hun kindje te ontvangen! Ze krijgen een goede voorbereiding voor de bevalling, mogen naar het moederhuis waar onze Zuster Veerle( Jeanne Vandekybus ) werkt. Er komt een dokter en verpleegster tijdens hun voorbereiding en zo kunnen ze zeer gelukkig hun kindje verwachten. De moeders zijn dan ook zeer dankbaar voor uw steun. De zusters kunnen dan stof en al de benodigdheden aankopen. Eens dat deze moeders klaar zijn, komt er weer een 2° groep want die staan soms al te wachten!!! 
3.    Bijscholing van onze straatkinderen: Dat zijn de kinderen van 7 tot 15 jaar of ouder. Hier zijn er soms meer of minder dan 40, want helaas niet alle kinderen “ volharden” om naar het centrum te komen. Hun midden waarin ze leven geeft soms aanleiding om “drugs” te gaan verkopen, vinden dit leuker dan naar school te gaan, ze verdienen immers geld, dat is jammer. Ook moeten deze kinderen dagelijks naar ’t school gaan, er mag niet op straat gespeeld worden. Ze krijgen bijlessen in Portugees, rekenen, Spaans ( want deze taal spreken ze in gans Latijns Amerika) hebben ook sport, de meisjes leren borduren, verven op stof. Zij die volharden hebben telkens op het einde van het schooljaar een mooi rapport en kunnen verder. Enkele van hen zijn al zover dat ze een studiebeurs hebben in de faculteit!! 
4.    Sopão: Die wordt iedere donderdag uitgedeeld aan meer dan 300 mensen. Dat is een soep met groenten, ‘soms vlees, en is zeer lekker. Van de groothandelaars krijgen ze dan soms ook de groeten en fruit voor de dagelijkse lunch voor al deze activiteiten.
Deze 4 activiteiten kunnen onze zusters met hun vrijwilligsters iedere week doen, dank zij uw jaarlijkse steun. Langs deze weg willen ze dan ook al de missievrienden, directie van de Brug, de moeders, kinderen en hun families jullie allemaal zeer oprecht danken. Ze schrijven dan telkens: “zeg aan al de vrienden van België die ons helpen dat we gelukkig zijn dank zij hun steun!” En dan eindigen ze altijd” Deus lhes paguem” God moge het jullie allemaal lonen.”
Beste Missievrienden en gans de werkploeg van “ DE BRUG” jullie zien dat ze uw steun écht nodig hebben. Want jullie weten dat in zo een “buitenwijk= favella” het altijd een “komen en gaan” is van mensen. Zodat we elke jaar nieuwe families die beroep op uw hulp doen helpen.
Daarom ook  mijn op oprechte en welgemeende dank! 

Correspondent: Roland Putseys


Brazilië – augustus 2014

DE VREUGDE VAN DE BLIJDE BOODSCHAP (naar het woord van Paus Franciscus)
Het College Berlaar " Onbevlekte Ontvangenis" in Montes Claros Brazilië is een opvoeding en sociaal instituut. Daarom startte het in 2007. met het sociaal project: "Steungroep van Zr. Renata en het Sociaal Centrum "Moeder Theresia Vermeylen werden in 2009 opgericht.
Deze sociale projecten hebben als doeleinde de arme bewoners van de favellas " Jardim Eldorado" en Castelo Branco" en omliggende favellas een degelijke opvoeding te geven door projecten te ontwikkelen met winstgevend doel om alzo de sociale situaties van deze bevolking te verbeteren.
De voornaamste bron van inkomen van deze mensen is de gift van het Federaal Bestuur- "BEURS VOOR DE FAMILIE" (voedsel!). Daarbij hebben sommigen een schamel inkomen door de vuilnisbelten te sorteren, werken als poetsvrouw bij de rijken aan een armzalig loon (eten mee van huis nemen!), metsers of helpen bij lossen en laden van de vrachtwagens. Deze laatsten zijn de besten… maar hun loon is niet veel, en ze zijn ook niet "ingeschreven”. Vandaag hebben ze werk, morgen zijn ze weer werkloos!. De meeste bevolking leeft van giften die ze gaan bedelen. Daardoor ontstaat een grote onzekerheid voor "overleven" voor deze families omdat de werkgelegenheid zeer schaars en onstabiel is. Zo hebben we dan regelmatig meer situaties van geweld, gevoel van “uitgestoten van de maatschappij te zijn", lage ontwikkelingsgraad, geen voldoende financiële middelen om met gezin te leven. Deze mensen dan ook gerangschikt door SUS (systeem van Sociale bijstand) om bijstand te krijgen om deze situaties te verbeteren.
Daarom willen onze sociale projecten hun steentje daartoe bijdragen met vrijwilligerswerk en andere instanties om te helpen deze mensen een meer “menswaardig" leven te geven. 
In de Steungroep “Zuster Renata" - ]ardim Eldorado, hebben we dit jaar de volgende activiteiten kunnen uitwerken: bijscholing voor de straatkinderen, letterkundige boeken leren lezen, Spaanse taal aanleren, knutselwerk voor kinderen en jeugd. De moeders in verwachting hun kindskorf leren maken, vrouwen in actie hun sierwerken te maken en te verkopen, snit en naat, haakwerk en schilderwerk op doek (deze laatste activiteiten waren voor de "vrouwen in actie".
Buiten deze activiteiten hadden we ook de medewerking van verschillende instanties: o.a. Instituut Laborearte (kunstinstituut), door FIEMG- Programma voor Tafel Brasil- SESC/MG; Staats Universiteit van Montes Claros: UNIMONTES. Groep van vrijwilligers- ACI/Montes Claros.
De Cursus door LABOREARTE gegeven had als doel de vrouwen te leren werken zodat hun werken met "wegwerpmateriaal" kon op de markt gebracht worden. Er waren heel wat initiatieven en enthousiasme. Zo werken ze dan ook mee aan een gezond leefmilieu.
De hulp van de Staats Universiteit van Montes Claros, met de afdeling van Biologie en gezondheid- CCBSD-hebben heel wat activiteiten uitgevoerd op gebied van gezondheid, tandenpraktijk, biologie, verpleging, turnen, dans, zwemmen enz. dit alles op niveau van de bewoners. Ze kunnen zelfs al meedoen aan de wedstrijden met andere afdelingen in de stad.
Het programma" Tafel Brasil" (Sociale zekerheid van Voeding en Gezondheid) die instaat voor activiteiten te promoten voor opvoeding,voedselbedeling aan personen die in armoede leven en ondervoed zijn, waarbij ook onze 2 Sociale instellingen gerekend werden. Zo krijgen we dan fruit en andere voedselproducten. Deze gebruiken we bij de dagelijkse lunch die iedere dag door verschillende activiteiten worden gebruikt.
De raad van vrijwilligers, die onder leiding van de Handels en Industrie Vereniging van Montes Claros- ACI, hebben samen een bestuur gemaakt van filantropie om samen deze problemen op te lossen. Deze instelling heeft als doel vrijwilligers te zoeken, aan te moedigen, om zo samen een betere economische en vredevolle samenleving op te bouwen. Ze hebben rechtvaardige doelstellingen en werken met doorzichtigheid!. Deze groep geeft alzo steun aan de sociale projecten, werken samen ook met ons en steunen ons.

Bij het luisteren naar enkele getuigenissen van personen die ondersteuning krijgen kunnen we er enkele aan het woord laten:
1.    Het project is zeer goed voor ons hier in het Centrum Castelo Branco, ze helpen onze families, want we zijn zeer arm. Ik heb snit en naad geleerd, en nu kan ik een naaimachine kopen omdat ik geld kreeg van de sociale dienst en zo kan ik mensen helpen die komen vragen om iets te naaien voor hen.
Dat is een goede bron van inkomen voor mijn gezin en ik hoop dat het nog zal verbeteren. 
Mevr. Socorro.
2.    Dit project is zeer goed niet alleen voor mij maar ook voor de andere mensen hier. We leren heel wat in de verschillende cursussen en ook leren we beter met elkaar samenleven, we leven dichter naar elkaar toe. Ik had nu een grote gelegenheid om mijn studies af te maken. Nu ben ik een cursus aan het volgen voor administratief werk om alzo nog een betere economie voor mijn gezin op te bouwen. Met de bestellingen die in het project binnenkomen verdien ik maandelijks meer.
Sandra.
3.    Getuigenis van Prof. Ricardo ( Prof van de Universiteit) geeft een bewijs van de grote waarde die deze projecten op zijn studenten maken:
De waarde van de Sociale Centra's van het College Berlaar is fundamenteel voor de realisatie van de projecten: Ze geven ons meer kennis over de uitwerking van het project en hun ontwikkelingen dat deel uitmaakt van de resolutie n° 042 CEPEX/2013. De Sociale Centras hebben een ruim lokaal om al onze activiteiten uit te geven. Zo hebben we onze studenten van Biologie, Lichamelijke opvoeding, Verpleging, Tandheelkunde, Geneeskunde enz. hun stage laten doen Deze werking is niet alleen voor de mensen van de 2 Centra' s maar ook de mensen van de omgevende favellas tot Santos Reis. 
Zo kunnen mensen van 21 gemeenschappen, er deel aan nemen.
Prof. Ricardo Bacchi-Prof. en Coördinator van het Project: "Planten van kennis” ontvangen van een ontwikkelingen voor de Universiteit Montes Claros..

Getuigenissen van de vrijwilligers die ook hun waardering over de werken willen uiten:
1.    Wat ik doe, is maar een druppel in de grote oceaan werpen, maar zonder deze druppel zou de oceaan minder goot zijn. Dit is het woord van Moeder Theresa van Calcutta en deze heeft me inspiratie gegeven om te komen werken in het Sociaal Centrum van "Steungroep Zuster Renata" en Theresia Vermeylen. Zuster Leda heeft me bij deze 2 werken gebracht.
Ik was verwonderd over haar enthousiaste toewijding, en vooral op de manier waarmee ze deze “uitgestotenen" van de maatschappij toesprak en er mee werkte.. Ik ontdekte dat ik mijn ervaringen als Prof. van Portugees kon geven om deze kinderen aan te moedigen voor spreek- en taalkennis in deze zo mooie en ruime omgeving.
Daarom ga ik wekelijks naar deze kinderen en mag ik vaststellen dat de kinderen me steeds "hoger" laten dromen om met hen verder op stap te gaan. Mijn droom is nu een kleine "bibliotheek" uit te bouwen zodat iedereen van deze 2 favellas mag en kan komen lezen.. die wil. Deze ruimte zal dan kunnen gebruikt worden door de leerlingen van het "College Berlaar Onbevlekt Ontvangen", de andere prof. van Portugees van deze school, om al deze kinderen, jeugd en ouders te helpen. Ze kunnen deze armen, kinderen, jeugd, ouderen helpen bij het aanleren van de Portugese taal. Cervantes zegde "als men alléén droomt is het maar een droom, maar als we samen dromen dan is dit het begin van een werkelijkheid.." We hopen dat deze droom werkelijkheid wordt samen met andere vrijwilligers die willen meewerken om liefde bij te brengen voor kennis van onze mooie taal. Ik denk dat "vrijwilliger zijn” is een wederzijds "beter" worden: "de liefde gaat maar komt dubbel terug! 
Alba Valéria Rocha ( vrijwilligster) 
2.    Het Project heeft een grote invloed op onze gemeenschap. Er zijn veel positieve resultaten. We hadden hier een vrouw die geestelijk ziek was. Ze is hier gekomen en nam deel aan de activiteiten, nu moet ze niet meer naar de CAPS gaan (instelling voor die ziekte). Ze doet mee aan haakwerk schilderen op doek, Laboarte. Ze dankt dat ze bij de "Steungroep Zuster Renata" altijd welkom is. Ze heeft geen pijn meer in haar hoofd... De moeders in verwachting die geen kind verlangden komen om hun kindskorf te leren maken..ze doen hier veel kennis op voor hun kindje, leren het lief te hebben en te koesteren. Ze worden hier gelukkig en verwachtten met veel liefde hun kindje.
Mevr. Luzia (vrijwilligster)
3.     Deze activiteiten brengen hun steentje bij om een goede gemeenschap op te bouwen. En voor wie vrijwilligster is dat een grote beloning. Doorgeven wat je weet is een kunst omdat andere het zouden leren, en zo ver komen dat ze zelf op economisch gebied beter kunnen gaan leven. Dit is wonderlijk goed. Ik zie bij de vrijwilligers veel geluk om dit werk te mogen doen, met respect, harmonie, vreugde en vriendschap, een beetje tijd geven voor de anderen.... Al de vrijwilligers zijn fijne mensen, ze doen alles met toewijding om anderen te helpen! 
Màrcia Magali (vrijwilligster) 
4.    Werken als vrijwilligster in het Project is voor mij een grote realisatie. Ik geef immers een beetje van me zelf maar ik krijg veel meer terug als vriendschap, dankbaarheid. Het Project heeft een groot sociaal doel, want het brengt de mensen veel kennis bij van gezondheid, goede gewoontes, kleding, gezonde ontspanning en vooral eerbied voor de andere die nabij woont en leeft.
Rosemary Amuy de Freitas (vrijwilligerster ) 
Zo zien jullie, beste vrienden, hoe onze projecten werken, zich ontwikkelen, steun krijgen van heel wat "buitentstaanders" omdat ze het resultaat zien van arme mensen die zich mochten "rijk” maken door uw milde jaarlijkse gift. Want die hebben we nodig om al het materiaal aan te schaffen, dat kunnen jullie wel begrijpen. Steungroep " Zuster Renata" en Centrum Sociaal "Moeder Theresia Vermeylen" vormen nu al een mooie gemeenschap, al liggen de 2 favellas op een afstand van 2-3 km van elkaar, toch vormen ze één groot geheel.
Is dat niet de " VREUGDE VAN HET EVANGELIE" waarvan onze Paus Franciscus sprak, in daden om zetten?
Dank: aan ieder van die zijn steentje er toe bijdroeg. We hopen dat jullie er ook vreugde aan beleeft om dit allemaal te horen en te lezen.
Nogmaals onze oprechte en welgemeende dank! 
De Heer lone het U allen.

Correspondent: Roland Putseys


Brazilië – 21 maart 2014

Goede Vriend Roland, deze morgen kreeg ik een e-mail dat de subsidies van " DE BRUG" 2014 voor Zr. Marie-Louise Vanhaeren ( Z. Guido) zijn toegekomen in Montes Claros. De som was 1350 euro= 4.380,00 reais (inlandse munt);
In de loop van de maand augustus zal het jaarverslag U worden toegezonden met facturen, bewijzen en foto's zoals ze dat ieder jaar doen. Bij gelegenheid wil ik u dan ook vragen onze oprechte dank voor deze mooie som, de Directie van " DE BRUG" over te maken. Bij voorbaat dank!
Verder zijn de 2 Sociale centrums weer terug in volle actie. Bij het verslag dat ons zal toekomen zullen we dat wel kunnen bevestigen.
Dankbare groeten Zr. Juliana

Correspondent: Roland Putseys


Brazilië – 27 december 2013

Jullie zijn onze grote weldoeners van al onze activiteiten in de wijk Jardim Eldorado waar de steungroep " Zuster Renata" zich bevindt en het Sociaal Centrum van Moeder Theresia Vermeylen in de wijk Castelo Branco, in de stad Montes Claros-Brazilië. Met uw financiële steun konden we deze 2 buitenwijken (favellas) voorzien van het nodige materiaal. Al de mensen die alzo kunnen deelnemen aan die activiteiten zijn in bewondering voor uwe trouwe steun en zeer dankbaar voor jullie onmisbare hulp. Want dit alles draagt er toe bij om van deze 2 wijken een sociale wijk te maken van rechtvaardigheid en samenhorigheid.
We willen jullie nogmaals zeggen dat we een 120 personen hebben die deel nemen aan onze projecten. Het zijn kinderen van 13 jaar tot volwassenen van 65 jaar, in de bovenvermelde buiten wijken: Jardim Eldorado en Castelo Branco.
De activiteiten zijn de volgende:
1. Kindskorf maken met de moeders in verwachting: Voor dit project krijgen de moeders het nodige materiaal, leren verschillende kledingstukken maken, de moeders leren alzo naaien, borduren, schilderen en alles netjes afwerken!
Deelneemsters: moeders en ongetrouwde jongeren die een kindje verwachten (soms 12 jaar!!)
2. Groepen van snit en naad, handwerken ( zie foto's) In deze groepen leren de vrouwen en jonge meisjes werkjes maken die ze op de wekelijkse markt in de stad kunnen verkopen en alzo hebben ze een goede bijdrage om hun financieel leven te verbeteren Deelneemsters: vrouwen, jongeren en jeugd.
3. Groep van kunstwerkjes: Dat zijn vooral de jongeren vanaf 12 jaar die hun handvaardigheden leren ontdekken, vervolmaken en zich verantwoordelijk voelen om in hun familie een betere samenleving te bevorderen Deelneemsters: jongeren.
Al deze deelneemsters worden aangemoedigd om steeds meer te dromen van een sociaal leven waarin ze hun verantwoordelijkheid opnemen, ieder met zijn eigen bekwaamheid, hun eigen vertrouwen te verruimen om alzo mee te werken aan een steeds grotere samenhorigheid.
Aan dit groot initiatief werken jullie mee, ook om het werk van onze vrijwilligsters aan te moedigen ( leerkrachten) zodat deze steeds zich steeds meer menswaardig voelen om dienstbaar zijn voor de kansarmen en alzo ook de zegen van God mogen verwachten. Stilaan worden deze zich ook bewust dat vrijwilliger zijn betekent: antwoorden op een wil die zich in een ideaal verandert: zich bewust verantwoordelijk voelen om zich te bekommeren om de anderen, bouwend aan een betere wereld voor iedereen.
We zijn jullie zeer oprecht dankbaar voor deze medewerking. We zien in de ogen van de mensen die mogen deel uitmaken van de verschillende activiteiten, de vreugde,de hoop en de wil om zich professioneel bekwaam te maken. Dank voor deze onmisbare hulp. Moge God jullie blijven zegenen en de kracht geven om al uw activiteiten kranig uit te voeren wetende dat jullie medewerkers zijn om aan de kansarmen een betere toekomst te geven.
Want het zijn deze mensen die anders nooit de gelegenheid zouden hebben om aan een beter menswaardig bestaan te bouwen. Jullie reiken de hand aan deze mensen met een solidair gebaar die onze mensen weer doet glimlachen en dit hebben ze zo nodig.
Aan jullie onze waardering, onze oprechte en welgemeende dank!
Marie-Louise (Zuster Guido) en Zuster Leda

Correspondent: Roland Putseys

Brazilië – 16 februari 2013

Hierbij stuur ik u een verslag van de 2de termijn van de Steungroep “Zuster Renata” U kunt bemerken dat het Zr. Leda is die de verslagen heeft gemaakt, de oorzaak is dat Zr. Guido haar ogen steeds slechter worden, ze kan bijna niet meer zien, maar ze blijft toch nog naar de Sociale Centrums gaan. We hebben dat trouwens gezegd bij ons laatste bezoek aan het bestuur van DE BRUG. Zr Guido en ook Zr. Leda komen tijdens de maanden juli en augustus naar België. We zouden graag dan een bezoekje aan het bestuur willen brengen zoals naar tweejaarlijkse gewoonte. Later volg dan wel de juiste datum en het uur van dat bezoek Zeker kot dan ook Zr. Jeanne Vandekeybus (Zr. Veerle) mee. Ze zullen weer veel te vertellen hebben.
Om aan de sociale doeleinden te komen, begon de congregatie van de Zusters van het H. Hart van Maria, meteen een eerste sociaal project “Steungroep van Zuster Renata in 2007 in de favella “Jardim Eldorado” en in 2009 een project: “Sociaal Centrum Moeder Theresia Vermeylen” in de favella “Castelo Branco”. Beiden gelegen in d stad Montes Claros-Minas Gerais.
De projecten trachten vrouwen, kinderen en jeugd, in totaal ca 400 personen, een beter leven aan te bieden. De leeftijd gaat van 1 tot 70 jaar en het zijn mensen die we “uitgestotenen” noemen. Ze hebben geen bescherming van niemand Zo heerst er ook een gevoel van onzekerheid, ze hebben immers geen werk en als ze toch werk vinden, is er een schamel loon dat niet voldoende is om hun familie te onderhouden. Dit alles brengt dan ook een sfeer van geweld, verlies van zelfvertrouwen en uitgestoten voelen, vele kinderen die niet naar school gaan, enz.
De mensen die bij ons naar de sociale centrums komen, helpen we door aanmoediging om te leren denken over hun situatie, samen dromen van een betere wereld, zodat we kunnen bijdragen aan hun vorming tot meer solidariteitsgevoel en samenwerking. We zijn dan ook zeer dankbaar voor al wat wij van jullie kregen zo vele jaren. We mogen wel zeggen dat we in de ogen van deze mensen weer vreugde zien stralen, hoop, een sterke wil om samen te groeien in hun bekwaamheden.
Zoals uit het verslag blijkt, is er weer prachtig werk geleverd… en wat zeer belangrijk is, verschillende instanties van de stad willen met woord en daad ook een steentje bijbrengen. U ziet, woorden wekken, voorbeelden trekken!
Onze oprechte dank aan gans de ploeg van DE BRUG voor hun steeds jaarlijkse steun, want zonder deze, zouden we zoveel niet kunnen verwezenlijken.

Correspondent: Roland Putseys

Brazilië – 2012

Hierbij voeg ik de "Projectopvolging van Zuster Marie-Louise Vanhaeren (Zuster Guido)". Ik schreef in mei reeds een verslag over de subsidies ontvangen in 2012. Ja, Zusters Guido en Leda gaan nog steeds voort met hun sociaal werk in de 2 buitenwijken van Montes Claros, n.l. " Jardim Eldorado" en " Castelo Branco" Ze zijn zover dat we kunnen zeggen die 2 zijn als "zusterswijken" . Zeker hebben jullie dat kunnen bemerken in het schrijven van mei. Ik vroeg per e-mail aan de zusters wat hun plannen waren voor 2013.. Kreeg als antwoord: " we doen en moeten voort gaan met onze activiteiten, want stilaan groeit daar een kleine "industrie".
De gemeenteraad gaat er nu zelf" Sociale woningen" bouwen voor de mensen zodat ieder zijn eigen" stenen huisje" zal hebben. Jullie kunnen begrijpen hoe gelukkig deze mensen zijn. Zuster Leen, onze algemene overste, kwam terug uit Brazilië in januari. en zegde me:" U moet dat écht zelf kunnen zien, hoe deze wijken solidair zijn met elkaar, hoe ze elkaar steunen. Maar nu komen er altijd maar meer mensen naar die wijk, want ze willen ook een beter leven opbouwen. Dus, er is nog werk voor de zusters.
Dank zij jullie jaarlijkse steun is dat mogelijk om ook aan de nieuwe bewoners de mogelijkheid te bieden om een mooier leven te kunnen ontwikkelen.
En zoals we in 2011 afgesproken hebben, heb ik deze Projectopvolging van 2012-2013 ingevuld, ondertekend , alsook ieder blad. Het zou kunnen dat Zuster Guido a.s. jaar, zelf nog eens tot in België kan komen, maar dan wel met begeleiding, omdat haar ogen steeds achteruit gaan en ze kan nog heel moeilijk lezen, laat staan schrijven, maar niettegenstaande deze handicap heeft ze toch nog altijd veel moed en gaat met begeleiding nog steeds naar de wijken.
Indien, Zuster Guido naar België zou komen, brengen we alvast een bezoekje bij jullie als dat past natuurlijk!
Beste vrienden op het einde van 2012 mogen jullie zeker nog een activiteitsverslag verwachten van de 2° werktermijn. Het financiële verslag heb ik reeds verstuurd in mei. Nogmaals onze welgemeende en oprechte dank aan u allen, de vrijwilligers hier voor de vele acties die er ieder jaar worden gedaan om al uw projecten te blijven
steunen. Onze diepe waardering hiervoor.

Correspondent: Roland Putseys

Brazilië – mei 2012

In 2012 hebben we de som 1.500,00 Euro ontvangen van" DE BRUG". Dat was weer voor ons een grote vreugde en van groot belang voor onze 2 sociale projecten.
Met deze som ( in ons geld 3.525,00 reais) kochten we 2 naaimachines voor de steungroep Zuster Renata, benodigdheden voor het afwerken van de kindskorven die de moeders in verwachting maakten en heel wat stof die nodig was om de vrouwen aan het werk te zetten en alzo financiële middelen voor hun gezin te krijgen! Deze stof werkt gebruikt voor de 2 Sociaal Centrums. Want die werken samen!
Eer werden 1.700 lakens gemaakt voor" Moederdag" die werden verkocht in onze 4 scholen "Instituten van Berlaar". Dat bracht een mooie som van 4.500,00 reais op. Deze werd verdeeld onder de vrouwen die ze hadden gemaakt.
De groep" Vrouwen in actie" maakten heel wat" lingerie" ( bh en broekjes), tapijten, afdroogdoeken,dat bracht ook een mooie som op voor hun gezin. De moeders in verwachting maakten 200 babykleedjes, waarvan er 90 werden verkocht aan de prijs van 8,00 real. De andere werden gratis gegeven aan de moeders in verwachting.
Op de foto's kunnen jullie zien hoe veel mensen dat jullie hebben gelukkig gemaakt door uw subsidies.
We zijn zeer dankbaar voor alles wat jullie voor ons doen. We helpen samen heel wat families stilaan uit hun miserie situatie te komen en krijgen alzo een meer menswaardig gevoel.
Moge de Heer Julie allen zegenen en alles omvormen in vreugde, gezondheid en vrede voor ieder van jullie.
Oprecht dankbaar genegen,

Bij het verslag van de activiteiten en ook het financieel verslag kunnen jullie wel zien dat er heel wat verwezenlijkt werd sinds maart 2012 met de subsidies. Ik zie daarin altijd zowat de " Goddelijke Voorzienigheid" die zeker haar steentje bijdraagt om zoveel werk, door eenvoudige vrouwen,jeugd en kinderen in een sloppenwijk te verrichten! Ze verdienen toch wel een pluimpje niet?
Onze algemene overste heeft van dec.20ll tot maart 2012 daar ter plaatse geweest en kon dus deze activiteiten zien en..bewonderen! Ze stond verbaasd hoe deze vrouwen met ijver,moed en vreugde werken. Er heerst in de 2 groepen een sociale verantwoordelijkheid,zodat de ene de ander helpt om een moeilijkheid op te lossen. Na de werkuren wordt alles netjes opgeborgen voor de volgende dag. De vrouwen maken de werkzalen proper en..het blinkt, dat bewijzen ook de foto' s die ik hier bijvoeg.
Ik voeg hier ook graag mijn oprechte dank bij, voor de zovele jaren dat jullie steeds deze projecten steunen. Maar als we even terugblikken naar de eerste jaren,toen was het nog een hard zwoegen om deze mensen hun zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid te leren ontdekken; De Heer zegent steeds Zijn " uitverkorenen". Ja,ik mag ook zeggen dat deze 2 sociale projecten,heel deze 2 " favellas" ( krottenwijken) tot één grote familie heeft gemaakt. Kinderen gaan naar de school, en met de bijscholing hebben ze steeds een goed eindresultaat.
De jeugd heeft iedere zondag zijn" gezonde" ontspanning. De vrouwen zorgen dat er wat "centjes" in het bakje komen. En de wekelijkse soep voor een 300 families is ook nog steeds welkom. Jullie zullen wellicht vragen" moeten ze die wekelijkse soep nog hebben?" Ja zeker, want in zulke wijken is het een komen en gaan van families..sommige hebben een betere toekomst gevonden en nieuwelingen komen er dan bij.
Ook is het stadsbestuur er enkele malen op bezoek geweest, ze waarderen het werk van de zusters en de vrijwilligers. En..ze beloofden er sociale woningen te bouwen, want zoals jullie weten, velen van deze families wonen nog onder een hoogspanning van de elektriciteit en dat is erg gevaarlijk! U ziet er zijn nog toekomstplannen en dat geeft ook de moed aan de zusters om verder met deze mensen op weg te gaan!
Met oprechte en welgemeende dank voor alles,

Correspondent: Roland Putseys

Brazilië – 4 april 2012

Met veel vreugde willen we u enkele foto' s en getuigenissen geven van onze verschillende projecten.
We zijn er van overtuigd dat elk project geboren wordt met een verlangen om een bestaande situatie te verbeteren. Jullie spaart geen moeite om samen met ons dit alles mee te bewerken, met het zelfde doel : het leven van mensen beter te maken. Deze hulp van jullie is daarvoor onmisbaar, Alzo kunnen onze vrouwen en kinderen hun capaciteiten beter ontwikkelen en zo hun levensvoorwaarden verbeteren.
De mensen die bij dit alles zijn betrokken zijn vrouwen, kinderen en jeugd in een totaal van 400 personen, die rechtstreeks of onrechtstreeks meer mens worden en alzo gelukkig! De ouderdom schommelt tussen 1 maand tot 65 jaar op de 2 grote buitenwijken ( favellas) J ardim Eldorado en Castelo Branco, waarvan de bevolking meestal in een onmenswaardige situatie leeft. Ze leven meestal zonder een degelijk werk want ze zijn immers "ongeschoold" dus zonder de nodige financiële middelen om hun gezin van levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat maakt hun leven onzeker, draagt bij tot geweld, hebben geen zelfwaardering en zijn de "uitgestotenen" van de samenleving.
Op het huidig ogenblik hebben we in deze 2 buitenwijken de volgende activiteiten: Allerlei handenarbeid werkjes, snit en naad, professionele cursus zodat ze hun product op de markt kunnen brengen, kindskorf maken door de aanstaande moeders, bijscholing, schilderwerk en borduurwerk. We hebben ook in samenwerking met het stadsbestuur van Montes Claros een programma dat zich noemt: "Huisje om te spelen" dat is bestemd voor kinderen van 0 tot 6 jaar, 2 maal in de week komen ze samen met hun moeders in het Centrum van Castelo Branco. Deze activiteit heeft als doel: de moedersméér betrekken bij de affectieve opvoeding van hun kinderen.
Al onze mensen worden gestimuleerd om na te denken, om samen te werken, en activiteiten uit te voeren. Er wordt getracht op de eerste plaats een beter samenleven in solidariteit op te bouwen. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid opnemen in de verschillende activiteiten. Zo draagt iedereen bij om hun sociaal leven schoner en beter te maken. Wij zijn u allen oprecht dankbaar voor uw onmisbare hulp, Dat getuigen ook al de mensen die we dagelijks zien en op de gezichten, de blije glimlach, van allen die aan de activiteiten deelnemen. De hoop en de wil om te groeien in hun professionele capaciteiten.
Duizend maal dank nogmaals en moge de Heer het U allen vergelden.
Al deze bedenkingen kunnen jullie ook zien op de bijgevoegde foto's, tijdens enkele activiteiten in de wijken Jardim Eldorado waar de " Steungroep van Zuster Renata is gevestigd en het Sociaal Centrum " Moeder Theresia Vermeylen.

Correspondent: Roland Putseys

Brazilië – 2 januari 2012

STEUNGROEP ZUSTER RENATA- Jardim Eldorado.
Elk project wordt geboren om huidige bestaanswijze van mensen te verbeteren. Jullie" DE BRUG" bent de financiële schenkers die samen dynamisch medewerkt om onze doelstellingen tot een goed einde te brengen, n.l. de minderbedeelden mensen een meer volwaardig bestaan te geven. In het jaar 2011 hadden we cursussen van: borduurwerk, schilderen, handwerken, snit en naad. Dit zijn allemaal cursussen waarvan de gemaakte werken verkocht worden. Zo mogen we wel met fierheid zeggen dit alles is uitgegroeid tot een klein “fabriekje"!!! Verder hadden we nog de kindskorven die gemaakt werdeden door “moeders in verwachting", bijscholing. We hadden ook een toelage van de gemeente om een "speelgoedhuis" op te richten, waar kindjes van 0 tot 6 jaar 2x per week samen met hun moeders spelen, om alzo de affectiviteit tussen moeder en kind te bevorderen. Verder nog de bijscholing voor 40 kinderen, lessen voor de zwakke leerlingen in Portugees, rekenen en Spaans, ontspanning. In totaal hadden we zo een 400 personen die deel uitmaken van al deze activiteiten. Daarbij hebben dan ook nog de" wekelijkse soep" die we uitdelen aan 300 families!
De subsidies die we van " DE BRUG" kregen werden gebuikt voor het aankopen van materiaal voor de lunches, de verschillende cursussen, schrijfboeken voor de bijscholing enz.
In het jaar 2011 hebben de 2 Sociaal Centrums" Steungroep van Zr. Renata in de wijk Eldorado en "Sociale samenleving - Moeder Theresia Vermeylen" in de wijk Castelo Branco samen gewerkt. Dit wil zeggen een wijk maakte bv. Keukenvoorschoten, de andere boodschappentassen. Deze waren bestemd om te verkopen… en er kwamen zelfs bestellingen van de andere scholen van onze Congregatie in andere steden van de staat Minas Gerais! En dit alles bracht “centjes” bij onze arme families, die zich hoe langer hoe meer bekwaam voelen om "degelijk" materiaal te ontwerpen en te verkopen. Dit alles is goed gestructureerd, bijgestaan door de vrijwilligers en als het materiaal verkocht is, wordt de opbrengst verdeeld, eerst om ander materiaal aan te schaffen, en daarna krijgt ieder zijn deel.
Zo kunnen we met fierheid en dankbaarheid zeggen dat we in 2011:
200 kindskorven maakten om te verkopen 2.000 boodschaptassen 400 schooltassen voor de kinderen van de bijscholing voor hun dag ( 12/10 =40) de overigen werden verkocht!
200 Keukenvoorschoten En dan mogen we ook nog zeggen: alles is uitverkocht… we hadden zelfs te kort voor de liefhebbers die nog wilden kopen! Is dat geen succes??
U kunt dan ook op merken dat de aankopen gedaan werden met uw subsidies, want hier is het basismateriaal ook duur. (zie financieel verslag) Onze vrijwilligers hebben dan ook 2x per week hun beste krachten gegeven om met raad en daad onze kinderen en moeders te helpen. Daarom mochten we zulk een mooi resultaat bereiken.
Met al deze cursussen hebben we deze mensen dan weer laten nadenken, en zijn ze tot besluit gekomen dat " samen werken" met verantwoordelijkheidszin en nauwkeurig werken noodzakelijk is! We ondervinden nu ook dat in deze 2 wijken, een familiegeest heerst, ze helpen elkaar ook om samen hun " andere" problemen" op te lossen. Er groeide een echte vriendschapsband, tussen de families, de vrijwilligers en de directie.
Dit alles is tot stand te komen dank zij uw nodige financiële ondersteuning! Nogmaals oprechte dank van al onze families en zeker van de moeders en de kinderen. En we hopen in de toekomst op jullie steun nog te mogen rekenen.
De Heer mogen U allen zegenen en bewaren!
Met onze oprechte en welgemeende dank Zusters Marie-Louise ( Zr. Guido) en Zuster Leda Muniz Gomes.

Correspondent: Roland Putseys

Brazilië - december 2010

Nu we het kerstfeest naderen, kijken we met dankbaarheid terug op het voorbije jaar dat weldra ten einde loopt! Wat heeft Zr. Marie-Louise Vanhaeren en Zuster Leda (inlandse zuster) kunnen uitwerken met uw financiële bijdragen in 2010? Indien u eventjes hun project inkijkt zien jullie 3 verschillende activiteiten.
Programma 1: Moeders in verwachting.
Jawel, 50 moeders in verwachting hebben tijdens hun zwangerschap een kindskorf leren maken met "eigen handen". Wat was dat voor die jonge moeders een grote vreugde en een diep geluk wanneer ze met fierheid een korf met 20 stuks eerste kleedjes voor hun baby mochten mee naar huis nemen.
Nu staan er alweer 50 ander vrouwen op de wachtlijst voor 2011. Meer kunnen ze er écht niet op één keer aanvaarden omdat de financiële middelen ontbreken. Maar de keuze wordt steeds bepaald volgens de armoedegrens.
Programma 2: Vrouwen in actie.
40 Moeders en jonge meisjes zijn zeer erg "vakkundig" geworden. Ze kochten 3 naaimachines aan en nu zijn er al heel wat vrouwen die daar op kunnen werken. Ze maakten kussens, borduurden op handdoeken enz. Dit alles konden ze verkopen en iedere vrouw kreeg 150,00 rea I. (inlandse munt) Verder maakten deze groep ook sjerpen als versiering bij kleding. Op het einde van de maand oktober konden een groep vrouwen reeds " koekjes" bakken en ook dat viel in de smaak van de kopers. Ook werden er "wenskaarten" gemaakt voor Moederdag en kerstmiswensen. U ziet dat de vrouwen in actie steeds verder gaan en zich zeer gelukkig weten, nu ze kunnen bijdragen om hun familiale onkosten te dekken.
Programma 3: Straatkinderen begeleiden in hun schooltaken en hun bezigheidstherapie verschaffen.
De 40 kinderen die opgeschreven waren in dit project, behaalden allen een goed rapport en kunnen een klas verder gaan. Proficiat aan het onderwijspersoneel,-vrijwilligers- die iedere week klaar staan om deze kinderen te helpen. Iedere week is er tijd voor ontspanning, zoals knutselen, geschenkjes maken voor moeder en Vaderdag. Spaanse taal leren gaat ook goed. Er is ook een cursus voor muziek voor deze jongeren..en of ze dat graag hebben, muziek zit immers in hun bloed.
Ritme en "samba" is voor hun een goede ontspanning. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Zo zijn Zrs. Marie-Louise Vanhaeren en Zuster Leda een 2° Sociaal Centrum begonnen. Op een afstand van 2 km van hun 1 ° Centrum" Grupo de Apoio de Irmä Renata" in de wijk Eldorado! Deze nieuwe wijk noemt zich" Castelo Branco". En het Centrum noemt zich " Moeder Theresia Vermeylen" ( Stichteres van de Congregatie Zusters v.h. Heilig Hart van Maria-Berlaar) Dat is ook een zeer arme krottenwijk en de vrouwen en kinderen moesten steeds 6 km. ver komen om ook maar iets te kunnen leren. En dan mogen we niet vergeten dat er heel het jaar door een temperatuur is van 30-35°! Of die vrouwen en kinderen nu ook gelukkig zijn hoef ik u niet te vertellen.
Dit 2° sociaal centrum zal dan bestaan uit: Op de gelijksvloer beneden, een grote open opvangplaats om het materiaal te bergen. Een grote keuken voor de cursussen met bergplaats voor het materiaal van de keuken, WC voor man en vrouw, plaats waar de moeders de luiers van hun kindjes kunnen veranderen, daarbij nog plaatsen voor de andere activiteiten zoals: cursus voor borduren, snit en naad, schilderwerkjes en andere kunstwerkjes te leren maken. Daarboven komt dan een grote zaal die zal verdeeld worden voor klassen met een vakbekwaamheid. De benedenplaats zal financieel gesteund worden door het stadsbestuur. Het secretariaat van onderwijs van de stad beloofde een industrie te vinden die het materiaal voor de keuken zal schenken. U ziet het bestuur van de stad is ook wakker geworden en wil haar steentje bijdragen!!

Anderen bijactiviteiten: In het 2° Sociaal Centrum hebben ze reeds een klein kerkje vernieuwd waarin ze iedere maand een vergadering geven aan de moeders, jeugd en kinderen. Er is één Eucharistie om de maand. Op zondag komen er verschillende "gebedsgroepen" die door de bewoners van de krottenwijk mogen bijgewoond worden.
Beste vrienden, u ziet dat er in 2010 heel wat is gerealiseerd. We zijn er vast van overtuigd dat u ook verder wilt blijven steunen. We danken u voor uw steeds milde gift en uw moedige inzet om missionarissen te kunnen helpen. We zijn fier op U. Hierbij ook onze beste wensen voor kerst en nieuwjaar. Moge de Heer u allen ruimschoots zegenen met een goede gezondheid en dappere moed om in 2011 weer vele arme mensen héél gelukkig te maken zodat ze steeds met meer levensvreugde door het leven kunnen gaan.
Welgemeende en dankbare groeten aan heel het bestuur van" De Brug" en zeggen alvast tot een blij weerzien tijdens het verlof in 2011.

Correspondent: Roland Putseys

Brazilië – 19 augustus 2010

Ik zal nog eens proberen wat nieuws te sturen.Ik weet dat ik bij u in de fout sta, maar ik hoop dat u begrijpt waarom: dus als ik soms tussen de lijnen schrijf of ernaast,vergeef me want ik zie werkelijk niet wat ik schrijf.
Beste Vrienden, jullie weten allemaal dat ik niet goed meer zie, daarom moet ik hulp vragen aan Zuster Juliana in België omdat voor mij te doen! Onze acties in de wijken" Jardim Eldorado" en" Vila Telma" in Montes Claros, zijn 2 grote buitenwijken waarin nog vele mensen onder de" plastiek, hout of karton wonen. Wekelijks ga ik daar persoonlijk 2x naar toe, terwijl onze vrijwilligsters ( 8) daar dagelijks naar toe gaan. Deze wijken liggen zowat op 6 km. van waar ik woon. Ik werk daar nu zowat 14 jaar en mag toch wel zeggen dat deze wijken dank zij Uw jaarlijkse steun, heel wat families en kinderen tot een "normaal leven" hebben gebracht. U zult wel opmerken bij ons jaarlijks verslag en foto's ( toegestuurd in juli) dat er een hele verbetering bij de families is tot stand gekomen, niet alleen in eigen familie maar ook in de families onderling. Dat is van grote waarde! Ze voelen zich nu door elkander gedragen, steunen en helpen elkaar daar waar nodig is op vrijwillige basis. De kinderen zijn fier en trots op hun bijscholing iedere dag, want willen ze écht studeren om later nog méér gelukkig en menswaardiger te kunnen leven.
Het is telkens een vreugde om deze kinderen samen te zien leren, spelen, knutselen, sporten. De " vrouwen in actie" daar staan er op de wachtlijst...want iedereen wil iets leren: borduren, haken, breien, kaarten maken enz om te verkopen..Deze vrouwen krijgen regelmatig ook een vergadering over b.v. voeding, hygiëne enz.. De moeders in verwachting zijn zo fier en gelukkig dat ze hun kindje bij de geboorte mooi kunnen kleren! Wat ik persoonlijk doe bij al deze activiteiten is deze bevolking bijstaan met een aanmoedigend woordje, véél te luisteren naar hun moeilijkheden en ze trachten met raad bij te zijn. Verder doe ik ook aan evangelisatie, door catechese te geven aan kinderen en moeders, hun voorbereiden op o.a. doopsel, huwelijk enz. Ik ga ook met Zr. Leda steeds de aankopen doen van het materiaal en de voeding, want iedere bijeenkomst krijgen ze ook een" lunche". A.S. jaar kom ik op verlof en zal ik proberen het zelf persoonlijk te komen vertellen, want het schrijven is me écht te moeilijk.
Ziezo beste vrienden nu weten jullie zowat nieuws over onze werken. We hopen dat O.L.Heer me nog enkele jaartjes met een goede gezondheid zal zegenen (ik ben al 81!) om zo voor deze arme bevolking te mogen zorgen. Ik dank de Directie van" DE BRUG" nog eens heel speciaal voor hun trouwe jaarlijkse financiële hulp. Ook aan onze correspondent Roland die zo goed is telkens alles over te brengen aan de Directie. Aan jullie allemaal onze beste dank. Hier in Montes Claros blijven we voor uw werk Gods zegen vragen en de nodige moed en enthousiasme om het werk steeds verder te zetten! In naam van al deze arme "gelukkige" mensen en ook in onze naam" Deus Ihes pague" ( God lone het U!)
Tot volgend jaar! Dankbaar genegen Zr. Marie-Louise Vanharen ( Zr. Guido!)

Correspondent: Roland Putseys

Brazilië – december 2009

Jaarlijks verslag van de "STEUNGROEP ZUSTER RENATA" Montes Claros-MG-Brazilië
1. Activiteiten in 2009:
• Vrouwen in actie:
Gedurende het jaar werden er 3 groepen van 20 vrouwen opgeleid in verschillende activiteiten, o.a. borduren op handdoeken, kaarten schilderen enz (zie foto's) Sommige vrouwen kregen alzo een mooie som bijeen gespaard: zie hier enkele resultaten: Cléia: 938,90 real, Neuza: 962,50; Margarida: 280,00 real; Andere vrouwen die nog aan het leren waren: 65,00-43,00-122,00-10,00-27,00 real. Ze kregen 500/0 van hun werk,de andere som werd in een kast gedaan voor nieuw materiaal te kopen. Het is dus een coöperatief werken. En dat verdient wel een pluim niet?
En of dat ze de centjes goed konden gebruiken voor hun gezin moet je niet vragen. Nu staan er weer een aantal vrouwen op de wachtlijst voor 2010, want woorden wekken voorbeelden trekken!
• Moeders in verwachting: 33 moeders maakten een kindskorf 10 stuks voor een pasgeboren kindje, de armste moeders kregen dan nog een extraatje toegevoegd.
• Bijscholing en therapie van de straatkinderen:
68 kinderen kregen bijscholing, bezigheidstherapie, ontspanning, lessen van Portugees, rekenen, Spaans door 5 vrijwilligsters.
• Wekelijkse soep: 27 vrijwilligsters maakten en deelden wekelijks aan 300 families de soep uit in de favela.
Buiten deze activiteiten waren er dan nog anderen, zoals: Maria bedevaart (Mei) Feest van St. Jan (24/6) Week van het kind (10/15/10) Bezoek van de kapper die de haartooi van allen zeer mooi maakte Conferentie over: gezonde voeding
U ziet het programma was dit jaar weer zeer rijk en iedereen was dan ook zeer gelukkig met het resultaat. De foto's zullen u wel alles duidelijk maken.
Dit alles hebben we kunnen realiseren dank zij uw milde gift. We zijn dan ook zeer oprecht en gemeend dankbaar, hopende dat we in 2010 ook nog zullen kunnen rekenen op uw hulp. Anders kunnen we echt niet verder deze mensen en kinderen helpen.
2. Financieel verslag:
Zie bijlage a.u.b. (facturen + bewijsstukken)
Aankomst van de subsidie op de Bank in Montes Claros: 10/3/2009 Subsidie 2009: 1.650,00 euro= 4.817,13 real Onkosten op de Bank: 18,30 real
Graag voegen we bij dit verslag ook onze beste wensen voor een "vredevol en innig kerstfeest"! Dat 2010 voor héél de werkploeg van "DE BRUG" weer een jaar moge zijn van grote edelmoedigheid, vreugde en geluk bij al de activiteiten die er zullen gerealiseerd worden. Want geven is delen en delen geeft geluk aan iedereen! De Heer moge al uw pogen zegenen!
Oprecht en welgemeende dank voor uw zo schitterend werk!

Correspondent: Roland Putseys

Brazilië – eind 2008

Door de goede zorgen van Fonne en Jacinta
"Wij gaan samen op weg naar een beter leven voor de armsten"
Eerst en vooral een schone en heilige voorbereiding op het grote Kerstfeest, de dag waarop wij de geboorte herinneren en feesten voor de Heer, die ons aanleerde en nog aanleert hoe we de naasten moeten beminnen. En mag ik dan ook al een Zalig Kerstfeest wensen voor U allen die voor ons een bewijs zijn van de echte liefde.
Nu de verrassing.
Het was voor ons een grote verrassing, hier bij ons, Fonne en zijn vrouw te mogen ontvangen. We hebben er een beetje feest van gemaakt. We hebben alles kunnen bezichtigen waar Zr.Renata haar voetstappen begon in Montes Claros en dat wij, Zr.Leda en ik en ook nog Zr.Valeria als onze chauffeur, en dan ook nog heel wat onderwijzend personeel van ons College, proberen haar stappen te volgen, te vermenigvuldigen en waar nog kan te verbeteren.
Fonne en Jacinta hebben verscheidene traantjes gevaagd, maar ze waren heel blij en gelukkig de werkelijkheid te zien van dit schone werk dat Zr.Renata hier plantte en dat zoeken van haar hier na te volgen. Hij heeft heel veel foto's kunnen maken, dus zult U allen er ook aan meedelen wat wij hier op een paar dagen hebben kunnen doen.
Weet dat ik niet zie wat ik schrijf en het ook niet kan herlezen, dus verontschuldig ook mijn fouten, ja ? Dank U.
Het zal voor U allen ook een grote vreugde zijn Fonne en Jacinta te kunnen ontvangen, die met eigen ogen en gevoelens, een paar dagen hebben kunnen meemaken daar waar wij proberen, met Uw hulp, het lijden te verzachten en de mensen werkelijk als mens, kind van God, te leren leven. Fonne en Jacinta zullen kunnen vertellen!
En wij gaan blij voort, wetende dat er velen met ons samen zijn. Ook Uw gebed is groot nodig voor ons want er zijn soms dingen die enkel door de Heer kunnen opgelost worden.
Nog heel veel goed voor allen. Een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaa

Correspondent: Roland Putseys

Brazilië – juli 2008

Onderwerp: Verslag en foto's van de werking 2008
Plaats- Montes Claros-Brazilië- Wijk Eldorado' Steungroep 'Zr. Renata'
Hierbij voeg ik het formulier over de werking van 2008. Graag nog een beetje verklaring.
In 2008 werden de 4 programma's van 2007 hernomen en met succes.
Dit jaar waren er heel wat groepen van moeders in verwachting maar telkens in groepen van 40 moeders, die dan gelukkig met hun kindskorf klaar waren en goed voorbereid op de bevalling van hun kindje.
De groep' Vrouwen in actie' die hun borduurwerk, haakwerk enz. konden verkopen en alzo heel wat financiële bijdragen voor hun familie hadden. Het aantal:40 vrouwen
De groep' Vreugde om te leven' waren 42 kinderen die wekelijks bijeenkwamen voor catechese, dans, toneel en taalkunde. Het was de moeite waard om te zien hoe deze jongeren veranderden in hun gedrag.
40 Kinderen die aan de bijscholing deelnamen met lessen van Portugees, rekenen, Spaans, dit alles met professoren vrijwilligsters van de school 'Berlaar Onbevlekte Ontvangenis' van Montes Claros.

Speciale activiteiten van 2008:
1. Feest van Pasen met muziek, toneel en dans van kinderen en jeugd die de vreugde nog groter maakten.
2. Hygiëne van mond en tanden verzorging door een tandarts Dr. Ariel (vrijwilliger).
3. Feest van de moeders waar we werkten voor eerbied, liefde en solidariteit met onze vrijwilligsters.
4. De wekelijkse soep is nog altijd zéér welkom voor een 300 tal families.
5. En er zijn nog andere activiteiten voorzien o.a. de week van de Folclore (augustus,) dat was héél goed, lentefeest (21/9) de week van het kind (12/10) en Kerstfeest
Dit alles wordt samen voorbereid door de Zuster Marie-¬Louise Vanhaeren (Zr.Guido) Zr. Leda en de vrijwilligsters (10 in getal)
Dit alles is mogelijk geweest door de subsidies van ' DE BRUG'. Met de foto's kunnen jullie toch wel een klein beeld vormen wat er hier allemaal gebeurt. We zijn er u oprecht dankbaar voor. En hopen in 2009 nog te mogen rekenen op uw gulle steun. Bij voorbaat dank.
Omdat Zr. Guido moeilijk kan schrijven (kan zeer slecht zien) heb ik dat in haar plaatst gedaan.
Dank voor uw begrip.

Correspondent: Roland Putseys

Brazilië - Brief van december 2007

Steun groep Zr. Renata Actie verenigde vrouwen
Wie Brazilië kent of ooit over Brazilië gehoord heeft, weet dat daar twéé verschillende realiteiten bestaan.
Enerzijds een prachtige natuur en rijkdom, en van de andere kant een enorme armoede, een heel triestige realiteit. o.a. honger, ziekten, daklozen, geweld, prostitutie ...
Wij, als Zusters van H.H. van Maria van Berlaar, met andere mensen van hier, zijn onder de indruk van deze toestand.
Het is niet gemakkelijk als wij geconfronteerd worden met zo grote miserie.
Daarom willen wij nu onze oprechte dank uitspreken voor de hulp die wij van jullie gekregen hebben.
Wij zijn er zo blij en dankbaar om.
Met deze bijdrage hebben wij stof kunnen kopen om de moeders kleedjes voor hun pasgeboren kindjes te leren maken.
Elke week delen wij ook groentesoep uit aan ongeveer 300 personen. Met dit geld hebben wij ook wol en verf gekocht om de jongeren en volwassen vrouwen te leren borduren en schilderen. Zodanig dat zij daarvan iets kunnen verkopen en hun inkomen kunnen verbeteren.
Er is ook geld nodig om eten te kopen voor de kinderen die twee maal per week bij ons komen voor een pedagogische steun.
Hartelijk dank voor de milde bijdrage die jullie ons gestuurd hebben. Jullie kunnen zich niet voorstellen hoeveel deze hulp voor ons heeft betekend en hoe groot de vreugde is die jullie aan de armen gegeven hebben.
In naam van ieder van hen wij zeggen: God zal het u lonen en Hij zegene jullie met gezondheid en vrede!

Brazilië - November 2007

Hartelijk dank voor uw schrijven .
Van mij komt er werkelijk niet veel van, maar u weet, dat ik zeer slechtziende ben en daarom helpen mij Zr Veerle of Zr. Irène mij bij het lezen.
Hier gaat alles heel goed. Meer en meer onderwijzend personeel klopt bij ons aan, zodat we Portugees, Spaans en rekenen als bijscholing kunnen geven.
Ik ben een tijdje afwezig geweest wegens mijn gezondheid. Goddank is alles goed verlopen.
Heel veel dank voor u en de gehele ploeg voor uw inzet.
Nog een hele goede voorbereiding op Kerstmis die reeds voor de deur staat. Dat de kleine Jezus zijn plaats kan vinden in ons hart.
Nog heel vele groeten aan iedereen.

Montes Claros - november 2006

Hierbij een verslag dat ik deze week ontving vanuit Montes Claros. Verontschuldig me dat ik U zolang op een antwoordje liet wachten. We proberen in de toekomst beter ons best te doen. Maar u zult uit het verslag opmaken dat niettegenstaande er een grote" stilte" is geweest er toch heel wat werd verwezenlijkt met uw financiële steun die Zr. Guido ( Marie-Louise Vanhaeren) van "DE BRUG" ontving in juli jl.
De vertaling is uit het Portugees, vermits Zuster Guido niet meer goed kan zien noch schrijven is het verslag van Zuster Lêda (Braziliaanse zuster van onze Congregatie!)

Situatieschets
In 2004 bij een bezoek in Montes Claros, werden we uitgenodigd door Zuster Renata om haar werk te gaan bezoeken. Daar vonden we een groep van "moeders in verwachting" die hun kindskorf aan het klaar maken waren. Er was een zeer goede sfeer en ieder moeder wilde het beste van zich geven om alles netjes klaar te maken. We stonden vol bewondering voor het werk van Zuster Renata. In januari 2006 kwam ikzelf in Montes Claros wonen en weer was het Zuster Renata die ons nu uitnodigde om met haar dit werk voort te zetten. Het was een droom ... droom die niet tot werkelijkheid kwam door het zo onverwachts heengaan van Zuster Renata naar het Vaderhuis. Maar ik moest mijn belofte volbrengen. En hoe wonderlijk, de groep van Zuster Renata wachtte me reeds op en deden hun voorstelling voor ons.
We waren 9 vrijwilligsters: Zuster Guido, Silvana Athayde (Prof van handwerk en Godsdienst in onze school!), Mevr. Margarida, samen met Graça, Luzia en Elza ( vriendinnen van Zr. Renata en die op de wijk wonen) verder nog Nuria, Teresa en ik. Een mooi groepje niet?
Het gebouw waarin we mochten beginnen was door Zr. Renata zojuist afgewerkt met de financiële steun van België. Een zeer mooi lokaal waar ook het Pastoraal van het Kind Catechese, het werk met de Straatkinderen, hun activiteiten hebben, alsmede de wekelijkse SOEP die daar wordt klaar gemaakt.
Er werd gezocht naar een" nieuwe naam" voor het lokaal! Uit dankbaarheid voor al wat Zuster Renata daar tot stand heeft gebracht werd de naam gekozen: "STEUNGROEP ZUSTER RENATA" ( vrouwen samen in actie!)

Wat doen ze?

1. Pastoraal van het kind
- Maandelijks wegen van kindjes.
- Klaar maken en oriëntatie van en voor "voedzame voeding" voor moeder en kind.
- Vergadering met moeder voor oriëntaties te geven over gezondheid en opvoeding.
- Ingeschreven kindjes: 6.750 - Ondervoede kindjes 46.

2. Moeders in verwachting
Moeders in verwachting en ongetrouwde jonge meisjes krijgen oriëntaties tijdens hun zwangerschap, over de noodzakelijkheid van hun gezondheid en verzorging. Hoe moeten ze hun jonge baby verzorgen enz .. En ze maken ook enkele stukken voor hun kindskorf klaar. Elke moeder ontvangt:
flanel waarvan ze 2 grote doeken maken met afgewerkt crocheboordje, waar ze hun baby kunnen indraaien, stof om te borduren voor een manteltje, een pak met luiers, een babypakje en een manteltje van haakwerk Wie wil mag ook leren breien om alzo kousjes en mutsje voor de baby te maken

3. Straatkinderen ( ook jeugdgroep genoemd)
Zo noemen we de kinderen van 6 tot 14 jaar, zij komen éénmaal om de week samen. Krijgen lessen over gezondheid, vorming enz .. Ze ontvangen er een etentje en hebben ook bezigheidstherapie. Ze zijn met 46 en ze komen graag naar het Centrum. Er heerst steeds een aangename sfeer!

4. Groep voor handwerk en samen leren doorgeven van hun kennis
Op aanvraag van de moeders in verwachting, die na de bevalling niet meer terug kwamen naar het centrum, zijn we nu met deze moeders een cursus begonnen met handwerk zoals haak- en breiwerken want dat hadden ze al geleerd hadden tijdens hun zwangerschap. Zo leren ze nu nog meer handvaardigheid en kunnen ze zelfs hun werkjes "verkopen" aan andere vrouwen. Vandaag tellen we 40 moeders, jonge meisjes, kinderen zelfs van 12 jaar en ouderen die leren borduren en dan hun werkjes verkopen.

Wat hebben we met deze groep al gedaan?
-Borduurwerk: Ze verkochten reeds 200 handdoeken om af te drogen. Die verkochten we aan 5,00 reais( cinco reais=1,75 euro ) Ze kregen elk voor dit werk 2,50 real.:
-Cursus voor schilderen op hout zodat thuis zelfs de deuren en hun meubels kunnen verfrissen.
-Cursus van haak en croche, vagonite, kruisjessteek
Ieder die iets kent, leert het voort aan een ander. Dit is leren delen van hun aangeworven kennis!

Wat willen we nog doen?
-Cursus voor gezonde voeding geven met gemakkelijke en goedkope en voedzame recepten. Ze leren hun groenten goed te gebruiken enz.
-Opnieuw starten met hun" Gemeenschappelijke" bakkerij
-Alfabetisatie voor volwassenen.

5. Pedagogische steun en voedselpakketten
Jaarlijks delen we 250 voedselpakketten uit aan zeer arme families, die worden dan door de vrijwilligsters van het Pastoraal van het Kind bezocht en kennen zij zo de noodzakelijkheid van voeding voor deze families.
Een grote groep van kinderen van de wijk Castelo Branco e Eldorado e Santos Reis krijgen jaarlijks in januari een schooluniform, turnpantoffels en schoolmateriaal die ze dan kunnen gebruiken in de loop van het schooljaar dat begint in februari. In de loop van het school¬jaar worden deze kinderen opgevolgd om hun schoolrapport na te zien. We hebben ook vergadering met hun ouders en de kinderen zelf, om hen aan te moedigen om flinke leerlingen te blijven.
We dromen om deze kinderen de mogelijkheid te geven een speciale opleiding te volgen om deel te kunnen nemen aan een ingangsexamen aan de faculteiten en zo te kunnen beginnen aan hun hogere studies en .. te slagen!

Ziezo, beste vrienden en bestuursleden van" DE BRUG" nu weten jullie wat er verwezenlijkt is in 2006. We hopen dat we in 2007 ook van uw steun verder mogen blijven rekenen. We hebben daar reeds een project voor ingediend zoals we hadden afgesproken op onze bijeenkomst in juni ll. Moest er nog iets ontbreken aan dit project ben ik graag steeds tot uw dienst.
Oprechte dank van al deze arme bevolking van Montes Claros, de vrijwilligsters en ook van mij.

Correspondent : Roland Putseys

Brazilië - januari 2007

Eerst hartelijk dank voor uw lieve wensen. Wij ook wensen voor allen een heel vruchtbaar 2007, op geestelijk gebied en ook in alle mogelijk realisaties.
De kerstdagen zijn hier heel deugddoend geweest. We hebben 435 voedselpakketten kunnen uitdelen. Het begon met een gebedsstonde op straat. Iedereen had een kaartje gekregen met een nummer. Na het gebed kwamen de 20 eersten binnen en zo 20 per 20. Dat ging zo schoon, zonder lawaai, zonder stoten of duwen, zoals ze het al gewoon waren met Zr. Renata. Er waren ook allerhande voertuigen : kinderwagens, kruiwagens, fietsen, de ezel, de rug... De mensen waren blij en ook heel dankbaar. Niemand vergat van ook nog Zr. Renata te bedanken en dat werd gedaan door een vurig gebed.
Met Kerstmis zelf werd er door vrijwilligers een middagmaal gereed gemaakt voor de kinderen. Daar ben ik ook eventjes geweest, maar ik kon niet blijven, daar we in onze communauteit moesten zijn.
Maar wat een vrede brengt dit in ons hart : de armsten onder de armen de kunnen helpen. En dit is voor ons mogelijk door de liefdadigheid van zovele mensen over zee.
Daarom samen met onze nieuwjaarswensen ook welgemeende, uit het diepste van ons hart, dankwoorden voor allen die zo gul meedoen aan dit schone werk, waarvan enkel de Heer het diepste doorgrondt.
Dus zeer hartelijk dank aan u beiden en de ganse ploeg.
Dank, dank, dank.

Correspondent : Roland Putseys