Alvelino Rotchen


Adres

Massamuna - Congo

Leven en werk

Vermits Pater Van Tichelen in 1981 teruggekeerd was naar België uit Massamuna in Zaïre, was dit project stilgevallen.
Zijn opvolger aldaar was Alvelino Rotchen, een Argentijnse pater.
Hij vroeg ons geld voor veekweek en wist ons te vertellen dat de voordien aangekochte krui-wagens rendeerden en de visvijvers voor tilapia's zelfs model stonden voor de streek.
Op 8 september 1981 werd pater Rotchen overgeplaatst naar Ngondi en sindsdien is het con-tact verbroken.

Brieven

Massamuna - januari 1982

Sedert pater Willy Van Tichelen terug bij ons is, leidt pater Avelino Rotchen de gemeenschap van Masamuna. Hij dankt de Brug voor het geld dat hij ontving in 1981. In zijn brief verhaalt hij hoe dit ka-pitaal in twee visvijvers werd geïnvesteerd. De eerste vijver was beëindigd in juni en de eerste tilapia-vissen werden aan de man gebracht in december. Met de opbrengst werden 6.000 kweekvisjes ge-kocht die uitgezet werden in een 120.-tal vijvers van de bevolking. De missie zelf heeft er 1.800 uitge-zet en gaf er 1.000 aan de jonge mannen die aan de vijvers werkten. Dit visproject is een goede zaak voor de streek. Er zijn mensen die de vis wel 20 km ver te voet getransporteerd hebben!
Alhoewel pater Rotchen het werkritme van de laatste twee jaren vergelijkt met dat van een concentra-tiekamp, denkt hij eraan dit jaar nog twee visvijvers bij te maken.. maar er zijn andere problemen: de continuïteit van het project. Sedért 8 september is pater Rotchen naar het naburige Ngondi verhuisd en zal te Masamuna vervangen worden door een jonge Poolsé priester.
Verder wenst hij in zijn brief aan de Brug en haar medewerkers het beste voor 1982.
Wij hopen zoals met de plaatsvervanger van W. Van Tichelen met de jonge Poolse priester contact te hebben en het visproject verder te kunnen steunen.

Correspondent: Werner Verhoeven

Massamuna - december 1980

Bij het vertrek van Pater Van Tichelen uit Massamuna heeft P. Avelino Rotchen (Steyl) het roer over-genomen. Hijzelf is afkomstig uit Argentinië. Ons eerste schrijven was voor hem een grote verrassing. In zijn brief van 25 januari vraagt hij onze steun voor een oud project dat hij herneemt: een viertal jaar geleden was men begonnen vee te verkopen aan de dorpsbewoners waarvan vandaag om verschei-dene redenen niet veel meer overblijft. De missie staat nu in voor do infrastructuur t.t.z. beschikbare grond, kraal met sproeigang, waterbevoorrading, pomp, likstenen, koewachterhuisje, medicamenten, afsluiting enz... (geraamd. op 40.000 F.) Pater Avelino is al begonnen met een eerste kraal in mei ‘8O. Dit eerste jaar heeft men geen verliezen gehad, zodat nu een tweede kraal voor jonge dieren dient geïnstalleerd te worden. Tegen juni van dit jaar wenst P. Avelino de kraal open te stellen voor de die-ren van de dorpsbewoners.
Alle hulp voor het project is welkom (ter inlichting: een vaars kost in de streek ± 9.000 BF.).
Het laatste project van Pater Van Tichelen in Zaïre, dat van de visvijvers voor de tilapia, wordt verder gevolgd. Ter gelegenheid van het bezoek van een consulent van het Vredeskorps gaat men nog een modelvijver aanleggen om heel de streek van jonge tilapiavisjes te voorzien. De aangekochte kruiwa-gens worden gebruikt!
Pater Avelino Rotchen dankt de Brug voor de aangeboden hulp die hem aanmoedigt zich verder in te zetten voor de zwarten.

Correspondent: Werner Verhoeven