Wat is De Brug


De Brug werd in 1976 opgericht in Kalmthout met als doel een brug te slaan naar de ontwikkelingslanden door er kleinschalige projecten te steunen. Daarbij speelt de betrokkenheid van alle partijen een grote rol.

Ten eerste zijn er de projectleiders en hun correspondenten hier. Zij engageren zich om regelmatig brieven te schrijven en zo het verloop van het gesteunde project te schetsen. Dat project wordt elk jaar voorgesteld op de algemene vergadering begin december. Op die vergadering wordt ook het geld verdeeld dat doorheen het hele jaar ingezameld is.

Daarmee komen we meteen bij de tweede groep mensen, de Brugleden. Zonder hen zou er geen geld zijn om de projecten te financieren. Een zeer groot bedrag is afkomstig van stortingen, maar een ander deel is te danken aan een nog steeds groeiend aantal leden.

Daarvoor is dan weer de derde groep onmisbaar: de vrijwilligers. Er zijn de leden van het bestuur, die het geheel draaiend houden, de correspondenten, die het contact met de projectleiders verzekeren, en er is de groep mensen die bij elke activiteit weer op de kar springen om mee te helpen. Opdienen bij het Solidariteitsmaal, tappen op de Solidparty, stoelen klaarzetten voor het concert, ontbijten rondbrengen tijdens de Ontbijt-aan-Bedactie, enzovoort. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om alle activiteiten tot een goed einde te brengen.

Ken je deze ontwikkelingshelpers al?


Bekijk ook de foto's van deze activiteiten: