Steun De Brug


Naast de activiteiten, georganiseerd door Support, kan De Brug alleen haar projecten steunen middels financiële steun. Ook uw steun hebben we nodig. Hieronder zijn er enkele mogelijkheden opgegeven.

  • Word vrijwilliger bij de activiteiten.
  • Financiële steun, giften met fiscaal attest voor belastingaftrek.
  • Legaten, Duo legaat.

Word vrijwilliger bij activiteiten

Ook jouw inzet is goud waard Je kan tijdens de verschillende activiteiten ten voordele van De Brug meehelpen. Onze vrijwilligers zijn de ruggengraat van De Brug. De Brug heeft ook steeds nieuwe vrijwilligers nodig om te kunnen inspelen op nieuwe noden en vrijwilligers die stoppen te vervangen. We kunnen ook jou dus zeker en vast gebruiken.

Financiële steun

Voor giften vanaf 40 euro, ontvangt u een fiscaal attest. Daarmee kunt u het bedrag van uw gift aftrekken van uw belastbaar inkomen. Zo kunt u tot de helft of zelfs nog meer van uw gift terugkrijgen, afhankelijk van uw inkomen. Het fiscaal attest sturen we u toe in de maand maart volgend op het jaar van je schenking.

Uw belastbaar inkomen Belastingtarief Uw besparing per schijf van € 40 U betaalt reëel per schijf van € 40
Van € 0 tot € 7.420 25% € 10,00 € 30,00
Van € 7.420 tot € 10.570 30% € 12,00 € 28,00
Van € 10.570 tot € 17.610 40% € 16,00 € 24,00
Van € 17.610 tot € 32.270 45% € 18,00 € 22,00
Meer dan € 32.270 50% € 20,00 € 20,00

En wat heel belangrijk is: 100% van uw gift gaat naar de gesteunde projecten.

2 manieren om een gift te storten
- Eenmalige opdracht
- Doorlopende opdracht
Rekeningnummer: 833-3647592-68

PDF: Federale Overheidsdienst FINANCIEN: Bericht aan de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor giften die de schenker van zijn totale belastbare netto-inkomen kan aftrekken.

Legaten, duolegaat

Elk einde is een nieuw begin. U kunt De Brug daarom ook als begunstigde opnemen in een testament. Het fiscale voordeel dat u daarmee krijgt, maakt het extra interessant. Een testament is voor een groot deel wettelijk geregeld, maar een deel mag u vrij beslissen. U kunt er dus voor zorgen dat een deel van uw vermogen wordt gebruikt voor hulp aan mensen in nood.

Een legaat is een schenking per testament. Dat kan zowel van roerende en/of van onroerende goederen zijn. Een legaat kan zowel aan een persoon of aan een instelling die gerechtigd is om legaten te aanvaarden, zoals De Brug.

Duo legaat: Het duo-legaat is een manier om een deel van uw bezit aan De Brug na te laten, zonder uw erfgenamen te benadelen. Een duo-legaat kan een aanzienlijke besparing aan successierechten tot gevolg hebben. De Brug kan dan mee genieten van dit belastingvoordeel.

Ken je deze ontwikkelingshelpers al?


Bekijk ook de foto's van deze activiteiten: