Geschiedenis van De Brug


Groei van de vzw

 

Eind 1976 kwam Romain Coppieters naar de parochieraad van Heide met het voorstel om in de parochie aan ontwikkelingshulp te gaan doen. Met dat idee en informatie over een gelijkaardig project op het Kiel stapte hij naar Werner Verhoeven. Die was er wel voor te vinden en sprak op zijn beurt Guy Verpoten en Donat De Weerdt aan. Met zijn drieën zouden ze van start gaan.

Onder het motto "het is beter een kaars te ontsteken dan de duisternis te verwensen" startte het trio Ontwikkelingshulp De Brug, met het idee 'een brug te slaan naar ontwikkelingslanden'. Via pater Van Keulen van het Missiehuis in Kapellenbos geraakten ze aan kleinschalige projecten en het eerste tijdschrift werd opgesteld.
Aan het einde van dat jaar (1977) waren er al 70 leden en werd het eerste Solidariteitsmaal georganiseerd, dat 31.358 frank in het laatje bracht, ongeveer de helft van het jaartotaal. Vanaf toen zijn het aantal leden én de jaartotalen blijven stijgen, met in 2001 een te verdelen winst van meer dan 2.000.000 frank tot gevolg.
Vanaf 1984 kwam er naast Heide een nieuwe werkingsplaats bij, Achterbroek.
In 1995 ten slotte werd De Brug omgevormd tot vzw De Brug.

Acties

In 1979 werden voor het eerst de propagandadagen georganiseerd waarbij vzw De Brug zich bekender wil maken bij de mensen. Het bestuur mag dan een omhaling doen in de kerken van Achterbroek en Heide/Kapellenbos.

Gedurende enkele jaren (1988-1992) was er jaarlijks een derdewereldbeurs.
Doorheen het hele jaar worden bovendien inzamelacties gedaan voor bijvoorbeeld naaimachines, kleding en brillen (afhankelijk van de vraag).
Daarnaast zijn er nog de activiteiten die elk jaar doorgaan, zoals het Solidariteitsmaal, het Ontbijt-aan-bed enzovoort.

De projecten

De oorspronkelijke doelstelling van vzw De Brug was ontwikkelingshelpers uit de buurt te steunen. Inmiddels zijn enkele oorspronkelijke projectleiders helaas al overleden of op rust en werden hun projecten overgenomen door plaatselijke ontwikkelingshelpers. De regel blijft evenwel dezelfde: er moet voldoende contact blijven, zoniet wordt het project niet gesteund.

Voor de keuze van de projecten is er een grote vrijheid. Kleinschaligheid is echter een belangrijke factor. 11.11.11, Oxfam en Broederlijk Delen doen grote projecten, ze zamelen geld in om ziekenhuizen en scholen te bouwen, maar het betalen van geneesmiddelen en lonen van leerkrachten schiet er dan meestal bij in. Zulke projecten verzorgt vzw De Brug.

Elk van die projecten heeft zijn eigen correspondent. Per jaar moeten er minstens twee brieven komen om aanspraak te kunnen maken op steun: één brief met een projectvoorstel en één brief met bevestiging van de ontvangst van het geld. Meer post is natuurlijk altijd welkom.
Wanneer de ontwikkelingshelpers met vakantie komen naar België, probeert het bestuur bovendien een besloten vertelavond te organiseren om zo een hecht contact met het project te verzekeren.

De algemene vergadering

Begin december wordt telkens de algemene vergadering gehouden waarop alle leden welkom zijn. Op die vergadering wordt beslist welke projecten geld krijgen. In normale gevallen wordt het geld gelijk verdeeld over al de goedgekeurde projecten, enkel in een uitzonderlijk geval (bijvoorbeeld de grote droogte op de Filippijnen in 1985) wordt een project dubbel betaald. (Dat is nog maar enkele keren voorgekomen.) Verder wordt op dat moment het bestuur ontbonden en opnieuw verkozen.

Ken je deze ontwikkelingshelpers al?


Bekijk ook de foto's van deze activiteiten: